Skocz do zawartości

r   e   k   l   a   m   a

Zdjęcie

Laptop strasznie muli i net wolno chodzi.


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
6 odpowiedzi w tym temacie

#1 gosiiaczek

gosiiaczek
 • Użytkownicy
 • 13 postów

Napisano 10.02.2007 - 19:26

witam ostatnio strasznie wolno zaczal chodzic laptop i net wolnej tez dziala.
oto log z hijacthis.
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:28:16, on 2007-02-10
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\System32\ircomm2k.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe
C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Siemens\Gigaset WLAN Adapter 54\WLANMonitor2003.exe
C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe
C:\Program Files\DAP\DAP.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\rodzinka\Pulpit\DAP\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMouse ] C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [µTorrent] "C:\Documents and Settings\rodzinka\Pulpit\DAP\utorrent.exe"
O4 - Global Startup: Gigaset WLAN Adapter Monitor.lnk = C:\Program Files\Siemens\Gigaset WLAN Adapter 54\WLANMonitor2003.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} (YazzleActiveX Control) - http://yax-download.yazzle.net/YazzleActiveX.cab?refid=1123
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O20 - Winlogon Notify: winsqr32 - winsqr32.dll (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Virtual IR COM Port, Service Program (IrCOMM2kSvc) - Jan Kiszka - C:\WINDOWS\System32\ircomm2k.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe#2 adam9870

adam9870
 • Użytkownicy
 • 14774 postów

Napisano 10.02.2007 - 20:29

O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} (YazzleActiveX Control) - http://yax-download.... ... refid=1123
O20 - Winlogon Notify: winsqr32 - winsqr32.dll (file missing)

Usuń wpisy HJT i pokaż nowy log z HJT + log z SilentRunners.

Przejrzyj "ZBĘDNIKI " w autostarcie.

#3 gosiiaczek

gosiiaczek
 • Użytkownicy
 • 13 postów

Napisano 11.02.2007 - 23:45

hijacthis
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:47:39, on 2007-02-11
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\ircomm2k.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe
C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Siemens\Gigaset WLAN Adapter 54\WLANMonitor2003.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\System32\WISPTIS.EXE
C:\Documents and Settings\rodzinka\Pulpit\DAP\hijackthis\HijackThis.exe
C:\Documents and Settings\rodzinka\Pulpit\DAP\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMouse ] C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKCU\..\Run: [µTorrent] "C:\Documents and Settings\rodzinka\Pulpit\DAP\utorrent.exe"
O4 - Global Startup: Gigaset WLAN Adapter Monitor.lnk = C:\Program Files\Siemens\Gigaset WLAN Adapter 54\WLANMonitor2003.exe
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Virtual IR COM Port, Service Program (IrCOMM2kSvc) - Jan Kiszka - C:\WINDOWS\System32\ircomm2k.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

silent runner
"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/
Operating System: Windows XP
Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


Startup items buried in registry:
---------------------------------

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"µTorrent" = ""C:\Documents and Settings\rodzinka\Pulpit\DAP\utorrent.exe"" [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run\ {++}
"wininet.dll" = "(empty string)" [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"CreativeMouse " = "C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe" [empty string]
"IgfxTray" = "C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe" ["Intel Corporation"]
"HotKeysCmds" = "C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe" ["Intel Corporation"]
"SynTPLpr" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" ["Synaptics, Inc."]
"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]
"LManager" = "C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE" ["Dritek System Inc."]
"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]
"!AVG Anti-Spyware" = ""C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized" ["Anti-Malware Development a.s."]
"MSConfig" = "C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]
{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]
"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]
"{8FF88D21-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.6 Context Menu Shell Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]
"{8FF88D25-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.6 DragDrop Shell Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceDrag-Drop Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]
"{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.6 Context Menu Shell Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]
"{8FF88D23-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.6 Property Sheet Shell Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceProperty Sheet Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]
"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"
 -> {HKLM...CLSID} = "avast"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"
 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]
"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "PhoneBrowser"
 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\
<<!>> "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}" = "AVG Anti-Spyware 7.5"
 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\
<<!>> igfxcui\DLLName = "igfxsrvc.dll" ["Intel Corporation"]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
<<!>> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
 -> {HKLM...CLSID} = "avast"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"
 -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]
ZFAdd\(Default) = "{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"
 -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]
ZFAdd\(Default) = "{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
 -> {HKLM...CLSID} = "avast"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:
-----------------------------------------------

Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
{User Configuration|Administrative Templates|System|
Prevent access to registry editing tools}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
Devices: Allow undock without having to log on}


Active Desktop and Wallpaper:
-----------------------------

Active Desktop may be disabled at this entry:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\
"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Windows XP.jpg"

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:
HKCU\Control Panel\Desktop\
"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\rodzinka\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Enabled Screen Saver:
---------------------

HKCU\Control Panel\Desktop\
"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ss3dfo.scr" [MS]


Startup items in "rodzinka" & "All Users" startup folders:
----------------------------------------------------------

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
" Gigaset WLAN Adapter Monitor" -> shortcut to: "C:\Program Files\Siemens\Gigaset WLAN Adapter 54\WLANMonitor2003.exe" [empty string]


Winsock2 Service Provider DLLs:
-------------------------------

Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 12
%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
------------------------------------

Explorer Bars

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"
Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\
"MenuText" = "Sun Java Console"
"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"
 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{85D1F590-48F4-11D9-9669-0800200C9A66}\
"MenuText" = "Uninstall BitDefender Online Scanner v8"
"Exec" = "%windir%\bdoscandel.exe" [file not found]

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\
"ButtonText" = "Badanie"


Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
------------------------------------------------------------------

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]
avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]
avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
AVG Anti-Spyware Guard, AVG Anti-Spyware Guard, "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe" ["Anti-Malware Development a.s."]
LexBce Server, LexBceS, "C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]
Virtual IR COM Port, Service Program, IrCOMM2kSvc, "C:\WINDOWS\System32\ircomm2k.exe" ["Jan Kiszka"]
Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]


Print Monitors:
---------------

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]
Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]


----------
<<!>>: Suspicious data at a malware launch point.

+ This report excludes default entries except where indicated.
+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives
 took 168 seconds.
---------- (total run time: 1014 seconds)


#4 Gutek

Gutek

  Uczestnik HotZlotu

 • Użytkownicy
 • 27515 postów

Napisano 12.02.2007 - 00:46

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2, oczywiście w trybie awaryjnym i po tym nowe logi z HJT i Silenta
Walka do końca, nie format :-)
Proszę nie pisać na PW odpowiem na forum - dziękuję :-)

#5 gosiiaczek

gosiiaczek
 • Użytkownicy
 • 13 postów

Napisano 12.02.2007 - 12:15

log hijackthis
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:01:04, on 2007-02-12
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\WINDOWS\System32\ircomm2k.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe
C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Documents and Settings\rodzinka\Pulpit\DAP\utorrent.exe
C:\Program Files\Siemens\Gigaset WLAN Adapter 54\WLANMonitor2003.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\rodzinka\Pulpit\DAP\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMouse ] C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [µTorrent] "C:\Documents and Settings\rodzinka\Pulpit\DAP\utorrent.exe"
O4 - Global Startup: Gigaset WLAN Adapter Monitor.lnk = C:\Program Files\Siemens\Gigaset WLAN Adapter 54\WLANMonitor2003.exe
O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm
O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Virtual IR COM Port, Service Program (IrCOMM2kSvc) - Jan Kiszka - C:\WINDOWS\System32\ircomm2k.exe
O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

log silent


"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/
Operating System: Windows XP
Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


Startup items buried in registry:
---------------------------------

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"µTorrent" = ""C:\Documents and Settings\rodzinka\Pulpit\DAP\utorrent.exe"" [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"CreativeMouse " = "C:\Program Files\Mouse Driver\MouseDrv.exe" [empty string]
"IgfxTray" = "C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe" ["Intel Corporation"]
"HotKeysCmds" = "C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe" ["Intel Corporation"]
"SynTPLpr" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" ["Synaptics, Inc."]
"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]
"LManager" = "C:\Program Files\Launch Manager\QtZgAcer.EXE" ["Dritek System Inc."]
"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]
"!AVG Anti-Spyware" = ""C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized" ["Anti-Malware Development a.s."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]
{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]
"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]
"{8FF88D21-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.6 Context Menu Shell Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]
"{8FF88D25-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.6 DragDrop Shell Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceDrag-Drop Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]
"{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.6 Context Menu Shell Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]
"{8FF88D23-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}" = "WinAce Archiver 2.6 Property Sheet Shell Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceProperty Sheet Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]
"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"
 -> {HKLM...CLSID} = "avast"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"
 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]
"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "PhoneBrowser"
 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\
<<!>> "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}" = "AVG Anti-Spyware 7.5"
 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\
<<!>> igfxcui\DLLName = "igfxsrvc.dll" ["Intel Corporation"]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
<<!>> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
 -> {HKLM...CLSID} = "avast"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"
 -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]
ZFAdd\(Default) = "{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"
 -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]
ZFAdd\(Default) = "{8FF88D27-7BD0-11D1-BFB7-00AA00262A11}"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinAceContext Menu (Add) Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinAce\arcext.dll" ["e-merge GmbH"]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
 -> {HKLM...CLSID} = "avast"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:
-----------------------------------------------

Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
{User Configuration|Administrative Templates|System|
Prevent access to registry editing tools}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
Devices: Allow undock without having to log on}


Active Desktop and Wallpaper:
-----------------------------

Active Desktop may be disabled at this entry:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\
"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\Windows XP.jpg"


Enabled Screen Saver:
---------------------

HKCU\Control Panel\Desktop\
"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ss3dfo.scr" [MS]


Startup items in "rodzinka" & "All Users" startup folders:
----------------------------------------------------------

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
" Gigaset WLAN Adapter Monitor" -> shortcut to: "C:\Program Files\Siemens\Gigaset WLAN Adapter 54\WLANMonitor2003.exe" [empty string]


Winsock2 Service Provider DLLs:
-------------------------------

Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 12
%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
------------------------------------

Explorer Bars

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"
Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\
"MenuText" = "Sun Java Console"
"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"
 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{85D1F590-48F4-11D9-9669-0800200C9A66}\
"MenuText" = "Uninstall BitDefender Online Scanner v8"
"Exec" = "%windir%\bdoscandel.exe" [file not found]

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\
"ButtonText" = "Badanie"


Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
------------------------------------------------------------------

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]
avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]
avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
AVG Anti-Spyware Guard, AVG Anti-Spyware Guard, "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe" ["Anti-Malware Development a.s."]
LexBce Server, LexBceS, "C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]
Virtual IR COM Port, Service Program, IrCOMM2kSvc, "C:\WINDOWS\System32\ircomm2k.exe" ["Jan Kiszka"]
Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]


Print Monitors:
---------------

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]
Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]


----------
<<!>>: Suspicious data at a malware launch point.

+ This report excludes default entries except where indicated.
+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives
 took 164 seconds.
---------- (total run time: 943 seconds)


#6 adam9870

adam9870
 • Użytkownicy
 • 14774 postów

Napisano 12.02.2007 - 14:03

Już jest ok.

Proponuję zainstalować dodatek Service Pack 2. Poprawia on bezpieczeństwo w systemie etc. Możesz go pobrać stąd:
http://dobreprogramy...z=2&t=35&id=795

Możesz przejrzeć Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

#7 gosiiaczek

gosiiaczek
 • Użytkownicy
 • 13 postów

Napisano 12.02.2007 - 15:16

wielkie dzieki za pomoc.