Skocz do zawartości

r   e   k   l   a   m   a

Zdjęcie

Strasznie muli neta a wraz z nim kompa HELP!!!!


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
3 odpowiedzi w tym temacie

#1 manieek

manieek
 • Użytkownicy
 • 13 postów

Napisano 19.04.2007 - 16:02

witam,

ostattnio strasznie mi muli neta google wczytują się chyba z 1 min. Cholery dostaje. A jeszcze od czasu do czasu komo się restartuje. Wrzucam loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:55:14, on 2007-04-19
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\MPKSP5~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.812\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll (file missing)
O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll
O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Hotkey Utility] "C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang PL
O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [userinit] C:\WINDOWS\system32\ntos.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] C:\DOCUME~1\MPKSP5~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.219\HijackThis.exe /startupscan
O4 - Startup: Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: RAMASST.lnk.disabled
O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk.disabled
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\en-gb\msntabres.dll/229?1499baf0d9dc47f399ef52ec7ccaa3c
O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\en-gb\msntabres.dll/230?1499baf0d9dc47f399ef52ec7ccaa3c
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {0EB73E39-8AD4-43E8-8FBA-0165C2CCDB8B} (GameControl Class) - http://midasplayer.onet.pl/midasa.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {3A7FE611-1994-4EF1-A09F-99456752289D} - http://install.wildtangent.com/ActiveLauncher/ActiveLauncher.cab
O16 - DPF: {45A0A292-ECC6-4D8F-9EA9-A4BD411D24C1} (king.com) - http://midasplayer.onet.pl/ctl/kingcomie.cab
O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://212.75.108.118:8893/activex/AMC.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\systn.dll
O20 - Winlogon Notify: mszsrn32 - C:\WINDOWS\system32\mszsrn32.dll
O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
O23 - Service: Htfiudxtab - Conexant Systems, Inc. - (no file)
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


proszę pomóżcie:(

#2 Joan

Joan

  Uczestnik HotZlotu

 • Użytkownicy
 • 3541 postów

Napisano 19.04.2007 - 16:13

start > uruchom > cmd, wpisz:
sc stop Htfiudxtab
sc delete Htfiudxtab

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\ntos.exe,
O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll (file missing)
O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [userinit] C:\WINDOWS\system32\ntos.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O20 - AppInit_DLLs: C:\WINDOWS\system32\systn.dll
O20 - Winlogon Notify: mszsrn32 - C:\WINDOWS\system32\mszsrn32.dll
O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll (file missing)
O23 - Service: Htfiudxtab - Conexant Systems, Inc. - (no file)

to co na czerwono skasuj ręcznie z dysku w awaryjnym, wpisy usuń w hjt. nowe logi hjt+silent+L2mfix (opcja 1)
I'm having problems with my Windows. Will you help me? Yes. Go to a DOS prompt and type "format c:"
Proper attitude means to do our best with the clearest mind possible :)
Proszę nie pytać na PW, od tego jest Forum ;)

#3 manieek

manieek
 • Użytkownicy
 • 13 postów

Napisano 19.04.2007 - 19:29

przesyłam logi:) tego ntos.exe trudno było usunąć:P a ten systn.dll nie istnieje w /system32

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:24:18, on 2007-04-19
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Documents and Settings\MPK SP5\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll (file missing)
O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll
O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Hotkey Utility] "C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang PL
O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PadTouch] C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe
O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe
O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] C:\DOCUME~1\MPKSP5~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.219\HijackThis.exe /startupscan
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\en-gb\msntabres.dll/229?1499baf0d9dc47f399ef52ec7ccaa3c
O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\en-gb\msntabres.dll/230?1499baf0d9dc47f399ef52ec7ccaa3c
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {0EB73E39-8AD4-43E8-8FBA-0165C2CCDB8B} (GameControl Class) - http://midasplayer.onet.pl/midasa.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {3A7FE611-1994-4EF1-A09F-99456752289D} - http://install.wildtangent.com/ActiveLauncher/ActiveLauncher.cab
O16 - DPF: {45A0A292-ECC6-4D8F-9EA9-A4BD411D24C1} (king.com) - http://midasplayer.onet.pl/ctl/kingcomie.cab
O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://212.75.108.118:8893/activex/AMC.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab
O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_28.cab
O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/
Operating System: Windows XP SP2
Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


Startup items buried in registry:
---------------------------------

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]
"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]
"Komunikator" = "C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" ["o2.pl Sp. z o.o."]
"HijackThis startup scan" = "C:\DOCUME~1\MPKSP5~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.219\HijackThis.exe /startupscan" [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"ATIPTA" = "atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]
"SynTPLpr" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" ["Synaptics, Inc."]
"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]
"Toshiba Hotkey Utility" = ""C:\Program Files\Toshiba\Windows Utilities\Hotkey.exe" /lang PL" ["TOSHIBA Inc."]
"NDSTray.exe" = "NDSTray.exe" ["TOSHIBA CORPORATION"]
"SmoothView" = "C:\Program Files\TOSHIBA\Program narzędziowy TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe" ["TOSHIBA Corporation"]
"PadTouch" = "C:\Program Files\TOSHIBA\Touch and Launch\PadExe.exe" ["TOSHIBA"]
"dla" = "C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" ["Sonic Solutions"]
"QuickTime Task" = ""C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime" ["Apple Computer, Inc."]
"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]
"PCSuiteTrayApplication" = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup" ["Nokia"]
"DAEMON Tools" = ""C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DT Soft Ltd."]
"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k"

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]
{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]
{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}\(Default) = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = "DriveLetterAccess"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll" ["Sonic Solutions"]
{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" [file not found]
{BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}\(Default) = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = "MSN Search Toolbar Helper"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"
 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]
"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]
"{2F5AC606-70CF-461C-BFE1-6063670C3484}" = "Display CPL Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "DisplayCplExt Class"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Toshiba\TouchED\TouchED.DLL" ["TOSHIBA Inc."]
"{DEE12703-6333-4D4E-8F34-738C4DCC2E04}" = "RecordNow! SendToExt"
 -> {HKLM...CLSID} = "RecordNow! SendToExt"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll" [null data]
"{E91B2703-013E-4A99-AD33-2B6FB00AA356}" = "RecordNow! ContextMenuExt"
 -> {HKLM...CLSID} = "RecordNow! ContextMenuExt"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll" [null data]
"{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}" = "DriveLetterAccess"
 -> {HKLM...CLSID} = "DriveLetterAccess"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll" ["Sonic Solutions"]
"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]
"{13E7F612-F261-4391-BEA2-39DF4F3FA311}" = "Windows Desktop Search"
 -> {HKLM...CLSID} = "Windows Desktop Search"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\EXT\02.05.0001.1119\en-gb\msnlExt.dll" [MS]
"{97090E2F-3062-4459-855B-014F0D3CDBB1}" = "MSN Deskbar"
 -> {HKLM...CLSID} = "MSN Search Deskbar"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DB\02.05.0000.1082\en-gb\deskbar.dll" [MS]
"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"
 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]
"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"
 -> {HKLM...CLSID} = "avast"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
"{1EBC3533-B289-409F-9924-B84B3F0717D2}" = "AceFTP Context Menu Shell Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\VISICO~1\ACEFTP~1\ftpcntxt.dll" ["Visicom Media Inc."]
"{88806468-AC17-4BB5-9F12-6189CFA314C7}" = "FileSystem ObjExt Extension"
 -> {HKLM...CLSID} = "FileSystem ObjExt Class"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\mkdir52e.dll" [null data]
"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"
 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]
"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}" = "PhoneBrowser"
 -> {HKLM...CLSID} = "Nokia Phone Browser"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PhoneBrowser.dll" ["Nokia"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\
<<!>> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]
<<!>> rpcc\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll" [file not found]

HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
<<!>> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\
{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"
 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]

HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
AceFTP\(Default) = "{1EBC3533-B289-409F-9924-B84B3F0717D2}"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\VISICO~1\ACEFTP~1\ftpcntxt.dll" ["Visicom Media Inc."]
avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
 -> {HKLM...CLSID} = "avast"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
AceFTP\(Default) = "{1EBC3533-B289-409F-9924-B84B3F0717D2}"
 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\VISICO~1\ACEFTP~1\ftpcntxt.dll" ["Visicom Media Inc."]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
 -> {HKLM...CLSID} = "avast"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


Default executables:
--------------------

HKCU\Software\Classes\.bat\(Default) = (value not set)

HKCU\Software\Classes\.cmd\(Default) = (value not set)

HKCU\Software\Classes\.com\(Default) = (value not set)

HKCU\Software\Classes\.exe\(Default) = (value not set)

HKCU\Software\Classes\.hta\(Default) = (value not set)


Group Policies {policy setting}:
--------------------------------

Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\

"Homepage" = (REG_DWORD) hex:0x00000000
{Disable changing home page settings}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
{Devices: Allow undock without having to log on}


Active Desktop and Wallpaper:
-----------------------------

Active Desktop may be disabled at this entry:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\
"Wallpaper" = "%APPDATA%\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp"

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:
HKCU\Control Panel\Desktop\
"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\MPK SP5\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp"


Enabled Screen Saver:
---------------------

HKCU\Control Panel\Desktop\
"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]


Winsock2 Service Provider DLLs:
-------------------------------

Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15
%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
------------------------------------

Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\
"{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}"
 -> {HKLM...CLSID} = "MSN Search Toolbar"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll" [MS]
"{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}"
 -> {HKLM...CLSID} = "My Global Search Bar"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL" [file not found]

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\
"{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}"
 -> {HKLM...CLSID} = "MSN Search Toolbar"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll" [MS]
"{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}"
 -> {HKLM...CLSID} = "My Global Search Bar"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL" [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\
"{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}" = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = "MSN Search Toolbar"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll" [MS]
"{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}" = (no title provided)
 -> {HKLM...CLSID} = "My Global Search Bar"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL" [file not found]

Explorer Bars

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"
Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\
"MenuText" = "Sun Java Console"
"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}"
 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_02"
          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\
"ButtonText" = "Badanie"

{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\
"ButtonText" = "FlashGet"
"MenuText" = "&FlashGet"
"Exec" = "C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe" ["Amaze Soft"]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\
"ButtonText" = "Messenger"
"MenuText" = "Windows Messenger"
"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]


Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
------------------------------------------------------------------

Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]
avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]
avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]
avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
ConfigFree Service, CFSvcs, "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe" ["TOSHIBA CORPORATION"]
DVD-RAM_Service, DVD-RAM_Service, "C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe" ["Matsushita Electric Industrial Co., Ltd."]
Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]
ServiceLayer, ServiceLayer, ""C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe"" ["Nokia."]
Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]


Print Monitors:
---------------

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
Canon BJ Language Monitor PIXMA iP1500\Driver = "CNMLM5y.DLL" ["CANON INC."]


----------
<<!>>: Suspicious data at a malware launch point.

+ This report excludes default entries except where indicated.
+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives
 took 238 seconds.
---------- (total run time: 283 seconds)

L2MFIX find log 051206
These are the registry keys present
**********************************************************************************
Winlogon/notify:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]
"DLLName"="Ati2evxx.dll"
"Asynchronous"=dword:00000000
"Impersonate"=dword:00000001
"Lock"="AtiLockEvent"
"Logoff"="AtiLogoffEvent"
"Logon"="AtiLogonEvent"
"Disconnect"="AtiDisConnectEvent"
"Reconnect"="AtiReConnectEvent"
"Safe"=dword:00000000
"Shutdown"="AtiShutdownEvent"
"StartScreenSaver"="AtiStartScreenSaverEvent"
"StartShell"="AtiStartShellEvent"
"Startup"="AtiStartupEvent"
"StopScreenSaver"="AtiStopScreenSaverEvent"
"Unlock"="AtiUnLockEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]
"Asynchronous"=dword:00000000
"Impersonate"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\
 6c,00,00,00
"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]
"Asynchronous"=dword:00000000
"Impersonate"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\
 6c,00,6c,00,00,00
"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]
"DLLName"="cscdll.dll"
"Logon"="WinlogonLogonEvent"
"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"
"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"
"Startup"="WinlogonStartupEvent"
"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"
"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"
"Impersonate"=dword:00000000
"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\rpcc]
"DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\rpcc.dll"
"Asynchronous"=dword:00000001
"Impersonate"=dword:00000001
"Startup"="Startup"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]
"DLLName"="wlnotify.dll"
"Logon"="SCardStartCertProp"
"Logoff"="SCardStopCertProp"
"Lock"="SCardSuspendCertProp"
"Unlock"="SCardResumeCertProp"
"Enabled"=dword:00000001
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]
"Asynchronous"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
 6c,00,6c,00,00,00
"Impersonate"=dword:00000000
"StartShell"="SchedStartShell"
"Logoff"="SchedEventLogOff"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]
"Logoff"="WLEventLogoff"
"Impersonate"=dword:00000000
"Asynchronous"=dword:00000001
"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
 6c,00,6c,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]
"DLLName"="WlNotify.dll"
"Lock"="SensLockEvent"
"Logon"="SensLogonEvent"
"Logoff"="SensLogoffEvent"
"Safe"=dword:00000001
"MaxWait"=dword:00000258
"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"
"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"
"Startup"="SensStartupEvent"
"Shutdown"="SensShutdownEvent"
"StartShell"="SensStartShellEvent"
"PostShell"="SensPostShellEvent"
"Disconnect"="SensDisconnectEvent"
"Reconnect"="SensReconnectEvent"
"Unlock"="SensUnlockEvent"
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]
"Asynchronous"=dword:00000000
"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\
 6c,00,6c,00,00,00
"Impersonate"=dword:00000000
"Logoff"="TSEventLogoff"
"Logon"="TSEventLogon"
"PostShell"="TSEventPostShell"
"Shutdown"="TSEventShutdown"
"StartShell"="TSEventStartShell"
"Startup"="TSEventStartup"
"MaxWait"=dword:00000258
"Reconnect"="TSEventReconnect"
"Disconnect"="TSEventDisconnect"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]
"Logon"="WLEventLogon"
"Logoff"="WLEventLogoff"
"Startup"="WLEventStartup"
"Shutdown"="WLEventShutdown"
"StartScreenSaver"="WLEventStartScreenSaver"
"StopScreenSaver"="WLEventStopScreenSaver"
"Lock"="WLEventLock"
"Unlock"="WLEventUnlock"
"StartShell"="WLEventStartShell"
"PostShell"="WLEventPostShell"
"Disconnect"="WLEventDisconnect"
"Reconnect"="WLEventReconnect"
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000000
"SafeMode"=dword:00000001
"MaxWait"=dword:ffffffff
"DllName"=hex(2):57,00,67,00,61,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,2e,00,64,00,\
 6c,00,6c,00,00,00
"Event"=dword:00000002

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon\Settings]
"Data"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,\
 00,00,38,87,c9,ce,e0,db,12,4f,a8,72,a0,b2,88,93,69,b8,04,00,00,00,04,00,00,\
 00,53,00,00,00,03,66,00,00,a8,00,00,00,10,00,00,00,2b,30,91,3b,e4,01,bf,fd,\
 72,1b,6f,6e,cd,4f,0b,77,00,00,00,00,04,80,00,00,a0,00,00,00,10,00,00,00,66,\
 39,ff,b5,e5,cb,80,e9,50,fa,2f,1d,db,34,57,52,b0,01,00,00,7f,67,f8,c3,dd,ec,\
 88,31,d2,fb,7b,bf,5c,b5,ad,21,f7,8d,95,dc,aa,b2,7b,24,a6,81,0c,37,da,60,4b,\
 da,0e,aa,a4,57,1e,3f,a3,e0,40,02,fb,3e,c8,a1,14,61,c9,32,77,40,82,59,57,fa,\
 70,32,dc,29,7f,7e,3a,f1,07,2b,d6,5f,99,3e,db,ea,2b,84,fd,2f,e3,59,41,ff,1c,\
 06,83,8a,27,ff,ed,60,bc,e8,e2,6b,a8,2d,ec,5f,a1,8a,73,35,97,56,a1,a4,ec,a8,\
 ff,49,43,55,34,36,ea,01,75,88,36,9b,08,bc,8e,97,d1,15,41,80,2e,00,32,5e,68,\
 68,08,9c,ee,fd,f6,da,aa,10,c2,df,9c,e2,cd,ff,fe,8f,72,b6,2b,94,37,b0,31,4d,\
 81,07,e8,2e,8c,d1,6d,54,c8,ad,11,57,6f,ae,5d,94,dd,c8,fb,63,bb,b9,69,21,1a,\
 8c,7f,7f,a0,53,57,e5,ee,f0,a2,16,2f,ca,fa,ff,19,26,69,73,7c,8c,43,b5,23,5a,\
 da,d0,a7,65,99,34,ac,ee,c8,ab,42,92,43,b1,43,35,f3,df,44,f0,24,5b,ca,8d,d4,\
 51,1f,09,94,28,c4,70,29,a6,fc,ba,50,a8,a0,42,d7,b7,05,9d,ea,9e,d2,b8,73,e1,\
 73,ca,34,d6,d7,6e,57,11,4e,39,4f,2b,58,e4,93,c2,cc,0e,00,34,23,00,fe,8d,b2,\
 f2,03,97,0d,00,5e,f4,85,06,44,75,c3,1b,45,72,d0,5b,86,da,fb,49,29,90,f7,66,\
 b1,d6,54,fb,18,7e,00,8f,d8,41,38,b0,40,91,e7,7b,7d,ba,9d,f1,7b,96,e8,6c,af,\
 2d,70,2b,f0,9d,0d,93,62,d8,7b,f4,f4,e3,53,07,da,93,ce,bb,c0,16,3d,f9,bd,57,\
 f5,85,2f,91,02,df,fc,de,d6,14,10,4f,a7,9c,c1,14,b3,d5,d6,5d,02,55,55,d3,b9,\
 ef,c3,bf,31,2a,5f,d8,cd,3b,f5,12,a6,98,da,80,5e,5e,63,b7,f6,80,d6,57,d8,e4,\
 69,0f,09,e2,d5,d6,5f,d1,36,e0,b2,80,00,b5,25,e3,65,47,5b,7f,c4,94,e8,ce,48,\
 4b,14,00,00,00,33,b1,3b,c2,8f,4d,81,b3,c0,e8,1c,8b,a6,18,19,5f,0f,91,98,45

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]
"DLLName"="wlnotify.dll"
"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"
"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"
"Impersonate"=dword:00000001
"Asynchronous"=dword:00000001

**********************************************************************************
useragent:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]
"SV1"=""

**********************************************************************************
Shell Extension key:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta wˆa˜ciwo˜ci pliku multimedialnego"
"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"
"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"
"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona wˆa˜ciwo˜ci OLE Docfile"
"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla udost©pniania zasob˘w"
"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"
"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"
"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wy˜wietlania"
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wy˜wietlania"
"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usˆugi DS"
"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodno˜ci"
"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsˆugi danych wycinkowych powˆoki"
"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"
"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"
"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"
"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"
"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powˆoki dla kompresji plik˘w"
"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powˆoki drukarek sieci Web"
"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"
"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"
"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"
"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"
"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"
"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powˆoki dla udost©pniania zasob˘w"
"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"
"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"
"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"
"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoˆĄczenia sieciowe"
"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoˆĄczenia sieciowe"
"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"
"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"
"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powˆoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"
"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"
"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"
"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"
"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"
"{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Set Program Access and Defaults"
"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"
"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"
"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"
"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsˆuga techniczna"
"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsˆuga techniczna"
"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."
"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"
"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"
"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"
"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"
"{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}"="Strona wˆa˜ciwo˜ci Poprzednie wersje"
"{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}"="Poprzednie wersje"
"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"
"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"
"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"
"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"
"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"
"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"
"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"
"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"
"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powˆoki zwi©kszonej"
"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powˆoki zwi©kszonej 2"
"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"
"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"
"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"
"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"
"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"
"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"
"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"
"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"
"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupeˆnianie Microsoft"
"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"
"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeˆniania MRU"
"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeˆniania MRU"
"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"
"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ˜ledzenia"
"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeˆniania historii Microsoft"
"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeˆniania folderu powˆoki Microsoft"
"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeˆniania Microsoft"
"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powˆoki"
"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"
"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powˆoki"
"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"
"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"
"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"
"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"
"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"
"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"
"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"
"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"
"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"
"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"
"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"
"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"
"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"
"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"
"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"
"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"
"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"
"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"
"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"
"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"
"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"
"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"
"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"
"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"
"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"
"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"
"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"
"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"
"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"
"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"
"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"
"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"
"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"
"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powˆoki"
"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"
"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"
"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"
"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"
"{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}"="Autoplay for SlideShow"
"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"
"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsˆugi miniatur (DOCFILES)"
"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"
"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"
"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"
"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"
"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powˆoki kreatora publikacji"
"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usˆugi Passport"
"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"
"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"
"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"
"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanaˆu"
"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanaˆu"
"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsˆugi kanaˆu"
"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"
"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"
"{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}"="Extensions Manager Folder"
"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"
"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"
"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"
"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"
"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"
"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"
"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"
"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"
"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"
"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"
"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"
"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"
"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"
"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"
"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"
"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"
"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"
"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"
"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"
"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"
"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"
"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"
"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"
"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"
"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."
"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"
"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"
"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"
"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}"="Portable Media Devices"
"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}"="Portable Media Devices Menu"
"{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}"="Fusion Cache"
"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}"="Synaptics Control Panel"
"{2F5AC606-70CF-461C-BFE1-6063670C3484}"="Display CPL Extension"
"{DEE12703-6333-4D4E-8F34-738C4DCC2E04}"="RecordNow! SendToExt"
"{E91B2703-013E-4A99-AD33-2B6FB00AA356}"="RecordNow! ContextMenuExt"
"{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}"="DriveLetterAccess"
"{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Foldery w sieci Web"
"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}"="Microsoft Office HTML Icon Handler"
"{13E7F612-F261-4391-BEA2-39DF4F3FA311}"="Windows Desktop Search"
"{97090E2F-3062-4459-855B-014F0D3CDBB1}"="MSN Deskbar"
"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}"="Shell Search Band"
"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Outlook Custom Icon Handler"
"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"
"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"="avast"
"{1EBC3533-B289-409F-9924-B84B3F0717D2}"="AceFTP Context Menu Shell Extension"
"{88806468-AC17-4BB5-9F12-6189CFA314C7}"="FileSystem ObjExt Extension"
"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}"="Shell Extensions for RealOne Player"
"{416651E4-9C3C-11D9-8BDE-F66BAD1E3F3A}"="PhoneBrowser"
"{e82a2d71-5b2f-43a0-97b8-81be15854de8}"="ShellLink for Application References"
"{E37E2028-CE1A-4f42-AF05-6CEABC4E5D75}"="Shell Icon Handler for Application References"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{D426CFD0-87FC-4906-98D9-A23F5D515D61}]
@="MSN Desktop Search Outlook Express ISearchFolder Class"

**********************************************************************************
HKEY ROOT CLASSIDS:
**********************************************************************************
Files Found are not all bad files:

C:\WINDOWS\SYSTEM32\
  gdi32.dll   Thu 2007-03-08 17:38:48  A....    281 600  275,00 K
  legitc~1.dll  Thu 2007-03-15 19:19:28  A....   1 476 992   1,41 M
  mf3216.dll   Thu 2007-03-08 17:38:48  A....     40 960  40,00 K
  photom~1.dll  Wed 2007-03-21  8:48:40  A....    266 240  260,00 K
  photom~2.dll  Wed 2007-02-28 11:53:18  A....    229 376  224,00 K
  photom~3.dll  Sun 2007-03-11 16:22:54  A....    112 128  109,50 K
  upnphost.dll  Mon 2007-02-05 22:19:48  A....    185 856  181,50 K
  urlmon.dll   Thu 2007-01-25 14:31:00  A....    617 984  603,50 K
  user32.dll   Thu 2007-03-08 17:38:48  A....    579 072  565,50 K
  wgalogon.dll  Thu 2007-03-15 19:16:56  A....    236 928  231,38 K
  winsrv.dll   Sat 2007-03-17 15:45:36  A....    293 376  286,50 K
  xpsp3res.dll  Fri 2007-03-09 13:51:38  A....    265 216  259,00 K

12 items found: 12 files, 0 directories.
  Total of file sizes: 4 585 728 bytes   4,37 M
Locate .tmp files:

No matches found.
**********************************************************************************
Directory Listing of system files:
 Wolumin w stacji C nie ma etykiety.
 Numer seryjny woluminu: 58BD-0398

 Katalog: C:\WINDOWS\System32

2007-04-19 16:39  <DIR>     wsnpoem
2007-04-12 07:21  <DIR>     dllcache
2006-04-27 11:24     2˙945˙024 Smab.dll
2006-01-13 00:23      364˙032 CoreAVC.ax
2005-11-25 21:46      421˙888 RealMediaSplitter.ax
2005-11-25 21:22      421˙888 MatroskaSplitter.ax
2005-10-07 20:14      308˙224 avisynth.dll
2005-08-10 11:32  <DIR>     Microsoft
2005-07-14 13:31      27˙648 AVSredirect.dll
2005-06-26 16:32      616˙448 cygwin1.dll
2005-06-21 23:37      45˙568 cygz.dll
2005-02-28 14:16      240˙128 x.264.exe
2005-02-13 00:00      212˙992 RLTheoraDec.ax
2005-02-13 00:00      139˙264 RLSpeexDec.ax
2005-02-13 00:00      487˙424 RLOgg.ax
2005-02-06 00:00      212˙992 RLVorbisDec.ax
2005-01-18 00:26      421˙888 DiracSplitter.ax
2004-07-09 09:47      167˙936 CoreAAC.ax
2004-04-27 00:00      98˙304 RLMPCDec.ax
2004-01-25 01:00      70˙656 yv12vfw.dll
2004-01-25 01:00      70˙656 i420vfw.dll
2003-11-21 00:00      139˙264 RLAPEDec.ax
2003-08-19 09:20      180˙224 ac3filter.ax
       20 plik(˘w)    7˙592˙448 bajt˘w
        3 katalog(˘w)   835˙764˙224 bajt˘w wolnych

miałem w hj loga : c:/windows/system32/ein.dll usunąłem bo był w 10 razach uruchomiony i teraz netu nie mam

#4 adam9870

adam9870
 • Użytkownicy
 • 14774 postów

Napisano 20.04.2007 - 17:32

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\rpcc]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser]
"{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]
"{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}"=-

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\2.bin\MGSBAR.DLL (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O16 - DPF: {3A7FE611-1994-4EF1-A09F-99456752289D} - http://install.wildt... ... uncher.cab
O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll (file missing)

Usuń wpisy HJT.

Jeśli nie masz już FlashGet'a to ciachnij również wpis:

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll (file missing)


O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

Czy sam ustawiałeś te restrykcje? Jeśli nie to ten wpis również usuń.

Zobacz - Naprawianie uszkodzonych rozszerzeń oraz ewentualnie Program: System Repair Engineer (SREng).

Po wykonaniu możesz wkleić nowy log z HJT i Silenta.