Skocz do zawartości

r   e   k   l   a   m   a

Zdjęcie

Wirus w komputerze


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
5 odpowiedzi w tym temacie

#1 tomektristan

tomektristan
 • Użytkownicy
 • 34 postów

Napisano 17.02.2008 - 05:16

Siemka mam sytem Vista Home x64 ,prawdopoodbnie mam jakiegoś typu wirus na komputerze ponieważ Security Alert ciągle pokazuje mi informacje :spyware found (trojan).Niemniej próbowałem przeskanować różnego typu programami i nic nie znalazło poproszę o pomoc umieszczam log.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 05:02:50, on 2008-02-17
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NetProject\scit.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Software Update\hpwuSchd.exe
C:\Program Files (x86)\epson\Creativity Suite\Event Manager\EEventManager.exe
C:\Program Files (x86)\NetProject\scm.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
D:\Program Files (x86)\PesLauncher\PesLauncher.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEUser.exe
C:\Users\Tomek\Desktop\Nowy folder (2)\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft....k/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files (x86)\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files (x86)\FlashGet\jccatch.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: e404 helper - {8BD4438C-2511-4B93-AD34-2BDCD0FF78D2} - (no file)
O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files (x86)\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files (x86)\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files (x86)\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [EEventManager] "C:\Program Files (x86)\EPSON\Creativity Suite\Event Manager\EEventManager.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AntiSpyKit 5.2] "C:\Program Files (x86)\AntiSpyKit 5.2\AntiSpyKit 5.2.exe" /h
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files (x86)\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files (x86)\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files (x86)\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\ProgramData\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files (x86)\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files (x86)\FlashGet\FlashGet.exe
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~2\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\bonjour\mdnsnsp.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/s...layers/OggX.ocx
O16 - DPF: {1ED954DE-6B99-41D6-BEAC-93ECA3313BB6} (CheckVer Control) - file:///F:/CheckVer.ocx
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.su... ... 586-jc.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.m... ... wflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{DF782895-FD89-47EC-B4C0-E2E0B42F4F89}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\guard32.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe
O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe" -service (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)
O23 - Service: COMODO Firewall Pro Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program Files\Comodo\Firewall\cmdagent.exe
O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files (x86)\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)#2 Mati164 (gość)

Mati164 (gość)
 • Goście

Napisano 17.02.2008 - 09:05

to sproboj moze przeskanowac skanerem online np. panda lub mks

#3 tomektristan

tomektristan
 • Użytkownicy
 • 34 postów

Napisano 17.02.2008 - 09:41

to sproboj moze przeskanowac skanerem online np. panda lub mks


Robiłem to , czy log jest czysty?

#4 jessica

jessica
 • Użytkownicy
 • 7064 postów

Napisano 17.02.2008 - 11:43

C:\Program Files (x86)\NetProject\scit.exe
C:\Program Files (x86)\NetProject\scm.exe
O2 - BHO: e404 helper - {8BD4438C-2511-4B93-AD34-2BDCD0FF78D2} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [AntiSpyKit 5.2] "C:\Program Files (x86)\AntiSpyKit 5.2\AntiSpyKit 5.2.exe" /h

Infekcję na pewno masz, bo w logu widać niektóre jej elementy.
Normalnie usuwa się ją przy pomocy SmitfraudFixa, ale Ty masz "Vista Home x64", więc nie wiem, czy u Ciebie SmitfraudFix będzie działał. (na "VISTA x32" działa).
Spróbuj użyć -->SmitfraudFix.
Użyj go z opcji "Clean", czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.
Daj z niego raport z C:\Repport.txt.

Jeśli SmitfraudFix nie będzie działał na Twoim Systemie, to sformatujesz dysk.

jessi

#5 tomektristan

tomektristan
 • Użytkownicy
 • 34 postów

Napisano 17.02.2008 - 14:04

Nie działa ... nie chciałbym aż formatować dysk czy nie ma innego wyjścia?

#6 jessica

jessica
 • Użytkownicy
 • 7064 postów

Napisano 17.02.2008 - 14:56

Spróbuj przynajmniej usunąć te zaznaczone na czerwono, np. ręcznie w Trybie Awaryjnym.
Nie wiem, czy to coś pomoże, bo przecież nie usuwasz całej infekcji, bo nie wiemy, jakie są pozostałe elementy tej infekcji u Ciebie. U każdego ma ona inne elementy.

jessi