Skocz do zawartości

r   e   k   l   a   m   a

Zdjęcie

Wyskakujace reklamy


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
6 odpowiedzi w tym temacie

#1 KadrO

KadrO
 • Użytkownicy
 • 33 postów

Napisano 30.12.2006 - 09:17

Od pewnego czasu wyskakują mi co chwilę reklamy nawet przy wyłączonym internecie.Pomocy!!!
Oto log z hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 09:19:12, on 2006-12-30
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlservr.exe
c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe
C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlagent.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
c:\program files\valve\steam\steamapps\maxx01\counter-strike\hl.exe
E:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Documents and Settings\Ja\Pulpit\Różne\Programy\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.co...earch_frame.php
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Soapfastwmadead] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Seek Wave Soap Fast\ownsfind.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [boobmess] C:\DOCUME~1\Ja\DANEAP~1\BENDFL~1\AntiAmen.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/sk...kanerOnline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{78624F04-900F-4B86-82F6-2A46101ED5DD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Unknown owner - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe (file missing)#2 Bieniol

Bieniol

  Uczestnik HotZlotu

 • Użytkownicy
 • 6909 postów

Napisano 30.12.2006 - 09:24

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Soapfastwmadead] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Seek Wave Soap Fast\ownsfind.exe
O4 - HKCU\..\Run: [boobmess] C:\DOCUME~1\Ja\DANEAP~1\BENDFL~1\AntiAmen.exe

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

#3 KadrO

KadrO
 • Użytkownicy
 • 33 postów

Napisano 30.12.2006 - 09:38

Usunełem wszystko oprócz tego toolbara bo się nie kasował.
Hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 09:40:00, on 2006-12-30
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlservr.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe
C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlagent.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
C:\WINDOWS\System32\WScript.exe
C:\Documents and Settings\Ja\Pulpit\Różne\Programy\HijackThis.exe
E:\Program Files\Opera\Opera.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.co...earch_frame.php
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Soapfastwmadead] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Seek Wave Soap Fast\ownsfind.exe
O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [boobmess] C:\DOCUME~1\Ja\DANEAP~1\BENDFL~1\AntiAmen.exe
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/sk...kanerOnline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{78624F04-900F-4B86-82F6-2A46101ED5DD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Unknown owner - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe (file missing)Silent Runners:

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/
Operating System: Windows XP SP2
Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


Startup items buried in registry:
---------------------------------

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"PowerBar" = "(empty string)" [file not found]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]
"WOOTASKBARICON" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe" ["France Télécom R&D"]
"WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string]
"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]
"RTHDCPL" = "RTHDCPL.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]
"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]
"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]
"HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe" ["HP"]
"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]
"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]
"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}\(Default) = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar Helper"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]
{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]
{2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7}\(Default) = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = "IeCatch5 Class"
\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["FlashGet"]
{4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C}\(Default) = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = "Megaupload Toolbar"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL" ["MegaUpload"]
{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]
{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
{F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA}\(Default) = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = "gFlash Class"
\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\FlashGet\getflash.dll" [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"
\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]
"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]
"{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind"
-> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Binder Unbind"
\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office\1045\UNBIND.DLL" [MS]
"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"
-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"
\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office\OLKFSTUB.DLL" [MS]
"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"
-> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]
"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"
-> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]
"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"
-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]
"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"
-> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]
"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"
-> {HKLM...CLSID} = "avast"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"
-> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\
<> "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}" = "ewido anti-spyware 4.0"
-> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"
\InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\shellexecutehook.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\
{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"
-> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]

HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
-> {HKLM...CLSID} = "avast"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
ewido anti-spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"
-> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"
\InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
ewido anti-spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"
-> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"
\InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"
-> {HKLM...CLSID} = "avast"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]
WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:
-----------------------------------------------

Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|
Devices: Allow undock without having to log on}

"DisableTaskMgr" = (REG_DWORD) hex:0x00000001
{unrecognized setting}


Active Desktop and Wallpaper:
-----------------------------

Active Desktop may be disabled at this entry:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\
"Wallpaper" = "%APPDATA%\Opera\Opera\profile\skin\nfsmw-screen01.bmp"

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:
HKCU\Control Panel\Desktop\
"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Ja\Dane aplikacji\Opera\Opera\profile\skin\Dragon-Ball-Z-DBZ-Wallpap.bmp"


Enabled Screen Saver:
---------------------

HKCU\Control Panel\Desktop\
"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]


Startup items in "Ja" & "All Users" startup folders:
----------------------------------------------------

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]
"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe /W" [empty string]
"Microsoft Office" -> shortcut to: "D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]
"Service Manager" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe /n" [MS]
"Symantec Fax Starter Edition Port" -> shortcut to: "D:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE" [MS]


Winsock2 Service Provider DLLs:
-------------------------------

Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}
000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}
0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 18
%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06


Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
------------------------------------

Toolbars

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\
"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"
-> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]
"{4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C}"
-> {HKLM...CLSID} = "Megaupload Toolbar"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL" ["MegaUpload"]

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\
"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"
-> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"
\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]
"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}" = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]
"{4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C}" = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = "Megaupload Toolbar"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL" ["MegaUpload"]

Explorer Bars

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

HKLM\Software\Classes\CLSID\{01002DB2-8170-4D9B-A8B1-DDC9DD114E03}\(Default) = "Volet Wanadoo"
Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]
InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]

HKLM\Software\Classes\CLSID\{3BAF4A27-C764-4E1A-A6F4-62F7A7E5E51C}\(Default) = "ToolBand Class"
Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]
InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]

HKLM\Software\Classes\CLSID\{5BF498C0-931E-4A4F-B33F-456D07137EAA}\(Default) = "Volet Wanadoo"
Implemented Categories\{00021494-0000-0000-C000-000000000046}\ [horizontal bar]
InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\audience\audience.dll" [empty string]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\
"MenuText" = "Sun Java Console"
"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"
-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]
-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"
\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


Miscellaneous IE Hijack Points
------------------------------

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\
<> "{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)
-> {HKLM...CLSID} = "Search Class"
\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]


Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
------------------------------------------------------------------

avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]
avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]
avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]
ewido anti-spyware 4.0 guard, ewido anti-spyware 4.0 guard, "D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe" ["Anti-Malware Development a.s."]
MSSQLSERVER, MSSQLSERVER, "C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlservr.exe" [MS]
MySql, MySql, "c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe" [null data]
NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]
SQLSERVERAGENT, SQLSERVERAGENT, "C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlagent.exe" [MS]
Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]


Print Monitors:
---------------

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
hpzlnt04\Driver = "hpzlnt04.dll" ["HP"]
OLFax Ports\Driver = "OLFMNT40.DLL" [MS]


----------
<>: Suspicious data at a malware launch point.
<>: Suspicious data at a browser hijack point.

+ This report excludes default entries except where indicated.
+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI
DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the
first message box and "Yes" at the second message box.
---------- (total run time: 57 seconds, including 7 seconds for message boxes)#4 adam9870

adam9870
 • Użytkownicy
 • 14774 postów

Napisano 30.12.2006 - 09:40

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Soapfastwmadead] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Seek Wave Soap Fast\ownsfind.exe
O4 - HKCU\..\Run: [boobmess] C:\DOCUME~1\Ja\DANEAP~1\BENDFL~1\AntiAmen.exe

Usuń w hjt i pokaż nowy log.

#5 KadrO

KadrO
 • Użytkownicy
 • 33 postów

Napisano 30.12.2006 - 09:55

Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 09:59:21, on 2006-12-30
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlservr.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe
C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlagent.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe
C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
E:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Documents and Settings\Ja\Pulpit\Różne\Programy\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.co...earch_frame.php
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll
O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll
O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\AQQ.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe" -silent
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/sk...kanerOnline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{78624F04-900F-4B86-82F6-2A46101ED5DD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Program Files\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe
O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Unknown owner - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe (file missing)#6 adam9870

adam9870
 • Użytkownicy
 • 14774 postów

Napisano 30.12.2006 - 09:56

Czysto.

#7 squeet

squeet

  Uczestnik HotZlotu

 • Użytkownicy
 • 7610 postów

Napisano 30.12.2006 - 10:01

KadrO proszę używać polskich znaków, gdy piszesz posta.
„ ... kiedy słowa nic nie znaczą, kiedy anioły płaczą... wpół otwarte oczy, między snem a czuwaniem...
pozory... nic już nie jest tym, czym się wydaje... ”
Adam Piechocki