r e k l a m a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
SKATEK

AZESEARCH-JAK TO ODINSTALOWAC?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:20:07, on 2005-03-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\skatek\Pulpit\Nowy folder\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.com

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.com

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.ca

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.ca

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.de

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.de

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.fr

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.fr

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.com.au

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.com.au

O1 - Hosts: 69.50.166.14 http://www.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.14 yahoo.com

O1 - Hosts: 66.218.75.184 mail.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 http://www.msn.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 msn.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 search.msn.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 http://www.go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.box.sk

O1 - Hosts: 69.50.166.13 cracks.am

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.cracks.am

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: AddressBar Class - {1474CE44-8057-4AE3-8F3E-ED37C7C63D8A} - C:\WINDOWS\system32\iasad.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [qjav] C:\WINDOWS\qjav.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "C:\Program Files\Kazaa Lite Resurrection\kpp.exe" "C:\Program Files\Kazaa Lite Resurrection\kazaalite.kpp" /SYSTRAY

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe /tray

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/eng/billard8_2_0_0_21.cab

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Przenosze Sprawdzone porady >>> Bezpieczeństwo ...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r e k l a m a

kosz:

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.com

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.com

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.co.uk

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.ca

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.ca

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.es

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.de

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.de

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.fr

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.fr

O1 - Hosts: 69.50.166.11 http://www.google.com.au

O1 - Hosts: 69.50.166.11 google.com.au

O1 - Hosts: 69.50.166.14 http://www.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.14 yahoo.com

O1 - Hosts: 66.218.75.184 mail.yahoo.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 http://www.msn.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 msn.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 search.msn.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 http://www.go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.12 go.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.astalavista.com

O1 - Hosts: 69.50.166.13 astalavista.box.sk

O1 - Hosts: 69.50.166.13 cracks.am

O1 - Hosts: 69.50.166.13 http://www.cracks.am

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Poza tym co podał detektyw wywal jeszcze to:

O2 - BHO: AddressBar Class - {1474CE44-8057-4AE3-8F3E-ED37C7C63D8A} - C:\WINDOWS\system32\iasad.dll

O4 - HKLM\..\Run: [qjav] C:\WINDOWS\qjav.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

O1 - Hosts:

kasujesz tak :D :D

w HijackThis

Config..

zakladka MiscTools

Open file hosts manager

i wywalasz wszystkie Hosty

z wyjatkiem localhosts 127.0.0.1

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

[to zostaw zwykla reklama IrfanView]

tak zerknelam i to tez wywal

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

No widać że jest Gator:

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
w dodaj/usuń musisz wywalić oczywiście w trybie awaryjnym jak i inen wskazane pliki :-P

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe
a to zostaw to KEYPASS External KeyBoard Password Entry for

RACONFIG.EXE :lol:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0