r e k l a m a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
pyrusia

proszę o sprawdzenie logów...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:13:19, on 2007-03-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpipmon.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe

C:\Documents and Settings\asiuniaa\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O2 - BHO: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\{301F8~1\Bar888.dll

O3 - Toolbar: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\{301F8~1\Bar888.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Anti Trojan Elite] C:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [JeticoPFStartup] "C:\Program Files\Jetico\Jetico Personal Firewall\fwsrv.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [VT100 Emulator] C:\WINDOWS\system32\VT100.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [tcpipmon] tcpipmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Dzieńdobry!] C:\Program Files\VSD Software\Dzieńdobry!\dziendobry.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.0.720.3640\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - C:\Program Files\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\msnetax.dll

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {A1FE3DE0-CF77-11D4-8340-0080C8D7ED4A} (GameDesire Pinball Demon) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/demon_2_0_0_25.cab

O16 - DPF: {A1FE3DEF-CF77-11D4-8340-0080C8D7ED4A} (GameDesire Pinball Pirate) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/pirate_2_0_0_25.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbles&Diamonds&Runes) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_27.cab

O16 - DPF: {AD7013FF-1D9A-4F36-94A6-3CD408A663F9} (GameDesire BreakOut) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/breakout_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: CDRecorder031 - {A3BC5E20-0235-1ABF-9CE1-00AA00512031} - C:\WINDOWS\system32\hqyuz32.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AVKProxy - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe (file missing)

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKService.exe (file missing)

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\G DATA\AntiVirus 2007\AVK\AVKWCtl.exe (file missing)

O23 - Service: Client IP-IPX - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchosts.exe" -e te-110-12-0000122 (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Administrator programu IIS (IISADMIN) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe (file missing)

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: Simple Mail Transport Protocol (SMTP) (SMTPSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe (file missing)

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

proszę o sprawdzenie bo co chwilkę wyskakuje mi błąd explorera i nie mogę nic robić na kompie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem czy jest teraz w ogóle sens przeprowadzać procedurę opisaną poniżej jeśli w logu widać wpis:

O4 - HKLM\..\Run: [VT100 Emulator] C:\WINDOWS\system32\VT100.EXE

Poczytaj Usuwanie wirusa VT100.exe.

Start => Uruchom => wpisz services.msc => zatrzymaj i wyłącz usługę Client IP-IPX

Użyj narzędzia SmitFraudFix (wybierz opcję 2). Potem sprawdź co będzie z tego co wskazałem poniżej i usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\{301F8~1\Bar888.dll

O3 - Toolbar: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\{301F8~1\Bar888.dll

O4 - HKLM\..\Run: [tcpipmon] tcpipmon.exe

O21 - SSODL: CDRecorder031 - {A3BC5E20-0235-1ABF-9CE1-00AA00512031} - C:\WINDOWS\system32\hqyuz32.dll

O23 - Service: Client IP-IPX - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\svchosts.exe" -e te-110-12-0000122 (file missing)

Pliki i foldery zaznaczone kasujesz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Pobierz i odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz bibliotekę msnetax.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś ją do okienka Remover i kliknij Finish i restart.

Poczytaj Mailbot: cp1041.nls + totour.exe.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r e k l a m a

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0