r   e   k   l   a   m   a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
Monczkin

Odziedziczony komputer - czyszczenie systemu

Witam.

Odziedziczyłem w pracy komputer. Przeleciałem go kilkoma programami. Wywaliłem między innymi:

Alexa Related

Sumom.A

Altnet

CDilla

CommonName

Cydoor

eUniverse.UpdMgr

GAIN.DashBar

GAIN.Gator

KeenValue.PerfectNav

MyWay.MyBar

Obawiam się, że to nie wszystko :/

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:37:09, on 2007-08-29

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINNT\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\win32app\ingr\ipshare\clntutil\bin\pidrpcs.exe

C:\win32app\ingr\ipshare\prntserv\nqs_serv.exe

C:\win32app\ingr\ipshare\ipserver\bin\ipsrvd.exe

c:\orant\bin\oracle73.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Intergraph\RIS05.05\BIN\RISTCPSR.EXE

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\BullGuard\BullGuard Communicator\xcommsvr.exe

c:\orant\bin\strtdb73.exe

C:\Program Files\Common Files\BullGuard\BullGuard Scan Server\bdss.exe

C:\Program Files\BullGuard\vsserv.exe

C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\lmgrd.exe

C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\ARCGIS.EXE

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\gtwatch.exe

C:\WINNT\system32\hkcmd.exe

C:\WINNT\system32\igfxpers.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Netscape\Navigator 9\navigator.exe

C:\Program Files\WapSter\WapSter AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Programs\coreldrw.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://od.pgi.gov.pl/ODPIG.htm

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.pcworld.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1033,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Gtwatch] C:\WINNT\gtwatch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINNT\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINNT\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINNT\system32\igfxpers.exe

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')

O4 - Global Startup: tworzenie_dysku_M.bat

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O12 - Plugin for .fpx: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\NPRVRT34.dll

O12 - Plugin for .ivr: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\NPRVRT34.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.pcworld.pl

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} -

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = pgi.gov.pl

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4E620CF9-6F61-4DA2-8B7D-63B80767036E}: Domain = pgi.gov.pl

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = pgi.gov.pl

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: Domain = pgi.gov.pl

O23 - Service: ArcGIS License Manager - Unknown owner - C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\lmgrd.exe

O23 - Service: ArcGIS_83 - Unknown owner - C:\INSTALLS\ArcGIS\lmgrd.exe (file missing)

O23 - Service: BullGuard Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\BullGuard\BullGuard Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINNT\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Intergraph DOS Plot Service - Unknown owner - C:\win32app\ingr\ipshare\ipserver\bin\pc_dmn.exe

O23 - Service: Intergraph IMF Printer Driver Service - Unknown owner - C:\win32app\ingr\ipshare\clntutil\bin\pidrpcs.exe

O23 - Service: Intergraph NQS Listener - Intergraph Corporation - C:\win32app\ingr\ipshare\prntserv\nqs_serv.exe

O23 - Service: Intergraph Plotter Information Service - Unknown owner - C:\win32app\ingr\ipshare\ipserver\bin\ipsrvd.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: OracleServiceORCL - Oracle Corporation - c:\orant\bin\oracle73.exe

O23 - Service: OracleStartORCL - Unknown owner - c:\orant\bin\strtdb73.exe

O23 - Service: OracleWWWListener80 - Unknown owner - x†\BIN\WWWLSNR.EXE (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINNT\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\HPZipm12.exe

O23 - Service: RIStcpsrService - Intergraph Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intergraph\RIS05.05\BIN\RISTCPSR.EXE

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: BullGuard Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\BullGuard\vsserv.exe

O23 - Service: BullGuard Communicator (XCOMM) - Softwin - C:\Program Files\Common Files\BullGuard\BullGuard Communicator\xcommsvr.exe

--

End of file - 6359 bytes

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
R3 - URLSearchHook: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {0428FFC7-1931-45b7-95CB-3CBB919777E1} - (no file)

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} -

usuń wpisy HJT

Skaner Online + wynik - http://www.eset.pl/onlinescan

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r   e   k   l   a   m   a

Mam nadzieję, że oba obiekty od razu usunąłeś. :)

jessi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tylko jeden

Tego z lokalizacji

C:\WINNT\Downloaded Program Files

nie ma

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0