r e k l a m a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
Bladik

Poblem. Log Hijacka

Witam serdecznie.

Juzdawno nie mialem problemu zeswoim laptopem, jednak od jakiegos czasu zaczalem sie niepokoic...gdyz mam probleme z otwieraniem niektorych stron, a niekiedy google glupialo.

Zaczalem intensywnie skanowac komputer, niemal wsyztskimi dostepnymi antywirusami i antysmieciami, jednak cos dalej gryzie mojego kompa.

Pragne zaznaczyc, ze korzystalem z NIS 2007 Internet Security, i niestety wpuscil pare swinstw.

Wymienilem go na najnowsza wersje NOD32.

Prosze o sprawdzenie loga


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:44:17, on 2007-09-24

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\acs.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

c:\TOSHIBA\IVP\swupdate\swupdtmr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\TPSMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Controls\TFncKy.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\TPSBattM.exe

C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DWQueuedReporting] "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\DW\dwtrig20.exe" -t (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.toshibadirect.com/dpdstart

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://host.cycore.net/plugins/windows/ie/Cult3D_IE_5.3.0.228.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1161556070875

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{26E14DC3-77B2-4115-B381-95379086C989}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{693FC473-9EC2-44B7-8EE4-B04571ADAA6D}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EE7FF626-4D7F-4719-BB67-A573B49C2FF4}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F8037E33-32DF-4FCA-84CE-485B32077E7E}: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 208.67.220.220,208.67.222.222 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\acs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. - C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej uslugi LiveUpdate - Unknown owner - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: Swupdtmr - Unknown owner - c:\TOSHIBA\IVP\swupdate\swupdtmr.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


--

End of file - 8323 bytes

dodatkowo zalaczam zdjecie z przykladowym info o bledzie przy ladowaniu strony.

http://images23.fotosik.pl/87/4b5d5243b4ed99a9.jpg

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Log jest czysty.

Nie wiem, co oznacza ten obrazek, dołączony do postu.

Możesz dać jeszcze log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

jessi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r e k l a m a

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Pobierz program SDFix


 • [*:lsxmmloc]Dwuklik na SDFix.exe następnie program wypakuje się na dysk systemowy (standardowo C:\SDFix)
  [*:lsxmmloc]Zrestartuj komputer i wejdź do trybu awaryjnego (klawisz F8 przed bootem Windowsa)
  [*:lsxmmloc]Wejdź do folderu z SDFix kliknij dwa razy na plik RunThis.bat
  [*:lsxmmloc]Wciśnij Y nastąpi proces usuwania.
  [*:lsxmmloc]Kiedy usuwanie się ukończy wciśnij dowolny klawisz (Any Key). Nastąpi restart komputera.
  [*:lsxmmloc]Po restarcie SDFix uruchomi się ponownie, żeby dokończyć proces usuwania kiedy pojawi się w oknie programu Finished, wciśnij dowolny klawisz do zakończenia scryptu i załadowania ikon na pulpicie.
  [*:lsxmmloc]Pokaż Report.txt znajdujący się w folderze SDFix.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

zrobione.... prosze o analize.SDFix: Version 1.107


Run by Administrator on Tue 09/25/2007 at 09:00 AM


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found

Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------

Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:


Tue 15 Aug 2006     4,348 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\DRMv1.bak"

Sat 16 Jun 2007       0 A.SH. --- "C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv02.tmp"


Finished! 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

SDFix niczego nie wykrył, więc pod względem "wirusowym" u Ciebie powinno być OK!.

Czy sytuacja poprawiła się ?

jessi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tak, sytuacja z problemem np. strony dhl->zamow kuriera online, jest nadal nie zmienna.

Jednak...cos mnie tchnelo i wylaczylem firewalla na chwile, odswiezylem, i oczom moim ukazala sie owa strona.

Wiec problem polega na firewallu, tylko jak go ustawic aby mi na to zezwalal.

Korzystam z Sygate Persona Firewall PRO v. 5.6

Jskies podpowiedzi?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0