r   e   k   l   a   m   a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
..::GREG::..

Problem z natrentnum wirusem!!

Witam!

Czy mógłby ktoś mi powiedzieć co to jest?? Pisze tak:

Warning!

W32.Mzyor.FK@yf is a virus that infects files with .exe extensions. It attempts to steal passwords

and private information from the infected computer.

Wyświetla się to wraz ze stroma: http://asecuremask.com/

(tak w ogóle to włącza mi się ta strona zamiast startowej)

a gdy nacisnę Ok to przechodzi do: http://malwarewiped.com/?aid=246

Czy spotkaliście się z takim czymś?

Bo mi to się wydaje podejrzane ale mogę się mylić.

Skanowałem: Norton Antywirus 2005 i nie wykazuje nic!

POMOCY!!

A oto Logi:

SmitFraudFix v2.145

Scan done at 17:39:53.29, Fri 09/07/2007

Run from C:\Documents and Settings\Wieslaw\My Documents\Moje Programy\New Folder\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}"="heterotroph"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iklqcx.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iklqcx.dll"

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

127.0.0.1 localhost

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

GenericRenosFix by S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

Registry Cleaning done.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}"="heterotroph"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iklqcx.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iklqcx.dll"

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 1:24:04 PM, on 9/16/2007

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\jedziemy.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Tech\MagicBall\2.2\LWBWHEEL.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\WINDOWS\system32\DllHost.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare\BearShare.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\Wieslaw\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.890\HijackThis.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE= ... &pf=laptop

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1BB22D38-A411-4B13-A746-C2A4F4EC7344} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=jedziemy.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {1C3C4699-B285-475F-BE47-0B26088CE876} - C:\Program Files\Video ActiveX Access\iesplg.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {F6104497-54FD-4688-9162-5115CC8AB0FB} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\BEARSH~2\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare applications\BearShare MediaBar\MediaBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [jv16PT - Privacy Protector] C:\Program Files\jv16 PowerTools 2005\jv16PT.exe -ExecTask "C:\Program Files\jv16 PowerTools 2005\Tasks\_PrivacyProtector\Task.jvb"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Tech\MagicBall\2.2\LWBWHEEL.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Expressivo] "C:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe" -t

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [steam] C:\Valve\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Hide] C:\PROGRA~1\TASKBA~1\TaskBar.exe -Start

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - Startup: Software Setup.lnk = C:\SwSetup\AppInstl\Setup.exe

O4 - Startup: wkcalrem.LNK = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader 7.0.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=EN_US&c=Q305&bd=pavilion&pf=laptop

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_46.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{64397C42-9CE1-4378-A646-F38E8E83E0AF}: NameServer = 85.255.116.100,85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B56728C4-C54B-4B94-A129-9FB635732FFB}: NameServer = 85.255.116.100,85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E3FEC214-DAD2-49DF-8D8B-B2BE83D5C1EC}: NameServer = 85.255.116.100,85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.100 85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{64397C42-9CE1-4378-A646-F38E8E83E0AF}: NameServer = 85.255.116.100,85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.100 85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{64397C42-9CE1-4378-A646-F38E8E83E0AF}: NameServer = 85.255.116.100,85.255.112.143

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.100 85.255.112.143

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Masz ukraińską infekcję czyli Rootkit "Windows Security Center".

Użyj -->FixWareout

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa DNS Twojego dostawcy internetowego.

-->Jak przywrócić prawidłowe DNS.

Potem powtórz SmitfraudFixa:

Użyj go z opcji "Clean", czyli wpisz 2 i naciśnij ENTER.

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa tapety (czyli prawoklik na ekranie>>właściwości, itd. )

Daj z niego raport z C:\SmitfraudFix.txt

C:\WINDOWS\jedziemy.exe

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r   e   k   l   a   m   a

w dysku C:\ mam tylko log z SmitfraudFix i oto on:

SmitFraudFix v2.145

Scan done at 20:21:19.06, Mon 09/17/2007

Run from C:\Documents and Settings\Wieslaw\My Documents\Moje Programy\New Folder\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}"="heterotroph"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iklqcx.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iklqcx.dll"

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

127.0.0.1 localhost

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

GenericRenosFix by S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

Registry Cleaning done.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}"="heterotroph"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iklqcx.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{de5ede53-9db0-422d-b32d-5c41c96d6f52}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iklqcx.dll"

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

A moze wiesz jak wylonczyc instalacja softweru ktora mi sie wloncza po wlonczeniu klmpa (strasznie mnie to wkuza) Ja juz instalowalem ten sowtwer !!

Z gory dzieki! :-D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Widzę, że się w ogóle nie rozumiemy.

Niestety, ja inaczej nie potrafię Ci wytłumaczyć, co masz zrobić.

Czytaj uważnie mój poprzedni post dotąd, aż zrozumiesz, co zaleciłam.

Jeśli nie zrozumiesz, to ja Ci w niczym nie jestem w stanie pomóc.

Dopóki nie zrobisz tego, o co prosiłam, to nie mamy o czym gadać!

jessi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Oto logi:

Link do logu z ComboFix: http://www.wklej.org/id/1d4621ee83

Fixwareout:

Username "Wieslaw" - 2007-09-18 16:02:38 [Fixwareout edited 9/01/2007]

~~~~~ Prerun check

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

System was rebooted successfully.

~~~~~ Postrun check

HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"=""

....

....

~~~~~ Misc files.

....

~~~~~ Checking for older varients.

....

~~~~~ Current runs (hklm hkcu "run" Keys Only)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SynTPLpr"="C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPLpr.exe"

"SynTPEnh"="C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe"

"IgfxTray"="C:\\WINDOWS\\system32\\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\\WINDOWS\\system32\\hkcmd.exe"

"Cpqset"="C:\\Program Files\\HPQ\\Default Settings\\cpqset.exe"

"eabconfg.cpl"="C:\\Program Files\\HPQ\\Quick Launch Buttons\\EabServr.exe /Start"

"SunJavaUpdateSched"="C:\\Program Files\\Java\\jre1.5.0_09\\bin\\jusched.exe"

"BearShare"="\"C:\\Program Files\\BearShare\\BearShare.exe\" /pause"

"ccApp"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Symantec Shared\\ccApp.exe\""

"LWBMOUSE"="C:\\Program Files\\Tech\\MagicBall\\2.2\\LWBWHEEL.exe"

"combofix"="C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe /c cd /d C:\\ComboFix\\ & Combobatch.bat"

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ctfmon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"

"Expressivo"="\"C:\\Program Files\\ivo\\Expressivo\\expressivo.exe\" -t"

"Gadu-Gadu"="\"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" /tray"

"DAEMON Tools"="\"C:\\Program Files\\DAEMON Tools\\daemon.exe\" -lang 1033"

"Steam"="C:\\Valve\\Steam\\Steam.exe -silent"

"Taskbar Hide"="C:\\PROGRA~1\\TASKBA~1\\TaskBar.exe -Start"

"MSMSGS"="\"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe\" /background"

"Skype"="\"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /nosplash /minimized"

"updateMgr"="C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\Reader\\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9"

"MsnMsgr"="\"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\MsnMsgr.Exe\" /background"

"WMPNSCFG"="C:\\Program Files\\Windows Media Player\\WMPNSCFG.exe"

"eMuleAutoStart"="C:\\Program Files\\eMule\\emule.exe -AutoStart"

....

Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

~~~~~ End report ~~~~~

SmitFraudFix:

SmitFraudFix v2.145

Scan done at 17:17:52.51, 2007-09-18

Run from C:\Documents and Settings\Wieslaw\My Documents\Moje Programy\New Folder\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

127.0.0.1 localhost

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

GenericRenosFix by S!Ri

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

Registry Cleaning done.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

HackThis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:21, on 2007-09-18

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Tech\MagicBall\2.2\LWBWHEEL.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

C:\DOCUME~1\Wieslaw\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.265\HijackThis.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE= ... &pf=laptop

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {F6104497-54FD-4688-9162-5115CC8AB0FB} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\BEARSH~2\MediaBar.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Tech\MagicBall\2.2\LWBWHEEL.exe

O4 - HKLM\..\Run: [combofix] C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c cd /d C:\ComboFix\ & Combobatch.bat

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Expressivo] "C:\Program Files\ivo\Expressivo\expressivo.exe" -t

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [steam] C:\Valve\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar Hide] C:\PROGRA~1\TASKBA~1\TaskBar.exe -Start

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: Software Setup.lnk = C:\SwSetup\AppInstl\Setup.exe

O4 - Startup: wkcalrem.LNK = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader 7.0.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=EN_US&c=Q305&bd=pavilion&pf=laptop

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_46.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

I co z tym sowtwerem da sie cos zrobic??

Z gory dzieki:D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

@Gutek2222 - przecież w poście jest link do logu z ComboFixa!

I co z tym sowtwerem da sie cos zrobic??

Z jakim softwerem? Ja w logach nie widzę nic podejrzanego.

Chyba, że może to:

O4 - Startup: Software Setup.lnk = C:\SwSetup\AppInstl\Setup.exe

Ale to nie wydaje mi się podejrzane...

Zrób to:

>>Start >>> Uruchom >>> wybierz (lub wpisz) REGEDIT>>OK>

>rozwiń ten klucz:

>(+)HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2

>zaznacz: F>>prawoklik>>usuń

>zwiń ten klucz, klikając na (-).

I wytłumacz, o co chodzi z tym "softwerem"?

jessi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Chodzi mi o to ze po kazdorazowym wlonczenuiu kompa otwiera mi sie instalacja sowtweru(jest to bardzo wkuzajace bo musze to ciągle zamykac)

to wlasnie to:

O4 - Startup: Software Setup.lnk = C:\SwSetup\AppInstl\Setup.exe

To nie jest podejzane tylko wkuzajace!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r   e   k   l   a   m   a

Długo nad tym myślałam, ale nie podam Ci konkretnego rozwiązania, bo Twój log z Hijacka nie zgadza się z Twoim logiem z ComboFixa.

Spróbuj odnaleźć taką ścieżkę:

C:\Documents and Settings\Wiesław\Menu Start\Programy\Autostart\

i tam znaleźć coś podobnego do tego:

Software Setup.lnk = C:\SwSetup\AppInstl\Setup.exe

i to przenieść do Kosza.

Nie usuwaj tego na trwałe, bo nie wiem, jak to jest powiązane z jakimś programem.

Potem sfiksuj w Hijacku ten wpis:

O4 - Startup: Software Setup.lnk = C:\SwSetup\AppInstl\Setup.exe

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz go >>Fix checked.

I poobserwuj, co się będzie działo.

jessi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Juz jest wszystko wpozo:D

Co to znaczy:

Długo nad tym myślałam, ale nie podam Ci konkretnego rozwiązania, bo Twój log z Hijacka nie zgadza się z Twoim logiem z ComboFixa.

Jakto sie nie zgadza??

Dzięki za wszystko xD

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0