r e k l a m a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
1kalor

PROCESOR NA 100% ..

Proszę o srawdzenie loga to co w temacie procek na 100%

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:19:38, on 2007-12-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\hmaovgms.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Common Files\OnlineHelpmate\mc.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\StorageProtector\strpmon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - C:\WINDOWS\system32\sqogatuj.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [salestart] "C:\Program Files\Common Files\OnlineHelpmate\mc.exe" dm=http://onlinehelpmate.com ad=http://onlinehelpmate.com sd=http://ilp.onlinehelpmate.com

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [salestart(1)] "C:\Program Files\Common Files\StorageProtector\strpmon.exe" dm=http://storageprotector.com ad=http://storageprotector.com sd=http://inspaid.storageprotector.com

O4 - HKLM\..\Run: [c811e51e] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\cdlyndui.dll",b

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: DomainService - - C:\WINDOWS\system32\hmaovgms.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Apache Software Foundation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

--

End of file - 6098 bytes

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

trojan vundo removal tool

Symantec Trojan.Vundo Removal Tool 1.5.0

C:\System Volume Information: (not scanned)

D:\System Volume Information: (not scanned)

E:\System Volume Information: (not scanned)

Trojan.Vundo has not been found on your computer.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r e k l a m a

Użyj również pozostałych narzędzi wymienionych przez Gutka, tj. VundoFix oraz VirtumundoBeGone jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, a następnie wklej log z ComboFix.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

ale jak// mam włączyć to wszystko razem???

Złączono Posta: 05.12.2007 (Sro) 19:12

Combo Fix

ComboFix 07-12-04.3 - Karol 2007-12-05 18:52:16.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.637 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Karol\Pulpit\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\OnlineHelpmate

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\OnlineHelpmate\Abbr

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\OnlineHelpmate\ProdCode

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Live Safety Center.lnk

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Online Security Guide.lnk

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\BestsellerAntivirus

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\BestsellerAntivirus\BestsellerAntivirus.lnk

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\BestsellerAntivirus\Contact Customer Support.lnk

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\BestsellerAntivirus\Uninstall BestsellerAntivirus.lnk

C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\BestsellerAntivirus

C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\BestsellerAntivirus\avtasks.dat

C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\BestsellerAntivirus\Logs\av.log

C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\BestsellerAntivirus\Logs\ga6Support.log

C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\BestsellerAntivirus\Logs\update.log

C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\installer_en[1].exe

C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\OnlineHelpmate

C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\OnlineHelpmate\Logs\update.log

C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\storageprotector

C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\storageprotector\Logs\update.log

C:\Documents and Settings\Karol\Ulubione\Online Security Guide.lnk

C:\Program Files\BestsellerAntivirus

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Activate.exe

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Config\pgs.xml

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Dat\Activate.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Dat\BkSites.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Dat\bnlink.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Dat\incmp.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Dat\index.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Dat\pv.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\AWBase\database\enemies.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\AWBase\vbpv.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\PGBase\vbpv.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\BORLNDMM.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANADWR.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANBCDR.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANDLDR.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANDOS1.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANEMUL.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANFUNC.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANMCR1.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANOTHR.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANSCR.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANTOOL.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANTROJ.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\SCANWIN1.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UNACPU.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UNADBX.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\unamscan.dll

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UNMIME.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UNPACK.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UNPACKS.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UNPACKS2.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UNPEPACK.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UpDate\UA27601.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UpDate\UA27602.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UpDate\UA27603.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UpDate\UA27604.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\UpDate\UADAILY.DLL

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Engines\plugins\vbpv.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\FMTR.sys

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\fopnl.dll

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Graphics\cross.gif

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Graphics\ga6p.gif

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Graphics\kb.url

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Graphics\main.ico

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Graphics\mini.ico

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Graphics\Online.url

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Graphics\rm.url

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Graphics\support.ico

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Graphics\Support.url

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Graphics\uninstall.ico

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\history.db

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\LA\lapv.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\LA\License.rtf

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\ResErrors.log

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Restart.exe

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\rpt.dll

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\RTasks.exe

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\scnkrnl.dll

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\settings.ini

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\sqlite3.dll

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Tools\IEFWBHO.dll

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\unins000.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\unins000.exe

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Up\ASupdater.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Up\gup.exe

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Up\PGupdater.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Up\UBupdater.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Up\up.dat

C:\Program Files\BestsellerAntivirus\Up\updater.dat

C:\Program Files\Common Files\BestsellerAntivirus

C:\Program Files\Common Files\BestsellerAntivirus\bm.exe

C:\Program Files\Common Files\OnlineHelpmate

C:\Program Files\Common Files\OnlineHelpmate\mc.exe

C:\Program Files\Common Files\StorageProtector

C:\Program Files\Common Files\StorageProtector\strpmon.exe

C:\Program Files\StorageProtector

C:\Program Files\StorageProtector\swupd.log

C:\UGA6P

C:\WINDOWS\system32\ahtjbdon.dll

C:\WINDOWS\system32\bhseroql.dll

C:\WINDOWS\system32\cdlyndui.dll

C:\WINDOWS\system32\csgpyfqh.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\fmtr.sys

C:\WINDOWS\system32\eygfujqp.exe

C:\WINDOWS\system32\fiebwyvn.dll

C:\WINDOWS\system32\gekpxccs.exe

C:\WINDOWS\system32\gpdnqicl.dll

C:\WINDOWS\system32\hmaovgms.exe

C:\WINDOWS\system32\hrxpgcvl.dll

C:\WINDOWS\system32\hytcctsp.dll

C:\WINDOWS\system32\iifddby.dll

C:\WINDOWS\system32\iudnyldc.ini

C:\WINDOWS\system32\jutaimow.dll

C:\WINDOWS\system32\kjgsijkj.dll

C:\WINDOWS\system32\nvywbeif.ini

C:\WINDOWS\system32\orutv.ini

C:\WINDOWS\system32\orutv.ini2

C:\WINDOWS\system32\qfypuasl.dll

C:\WINDOWS\system32\sqogatuj.dllbox

C:\WINDOWS\system32\tqbyaemy.dll

C:\WINDOWS\system32\ulnsloit.exe

C:\WINDOWS\system32\uqkgdpat.exe

C:\WINDOWS\system32\vturo.dll

C:\WINDOWS\system32\ymeaybqt.ini

C:\WINDOWS\system32\ysghdvxc.exe

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

-------\LEGACY_DOMAINSERVICE

-------\DomainService

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-05 to 2007-12-05 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-05 18:44 . 2007-12-05 18:50

2007-12-05 17:11 . 2007-12-05 17:12

2007-12-05 17:11 . 2007-12-05 17:11

2007-12-04 23:17 . 2007-12-04 23:17

2007-12-03 19:48 . 2007-12-04 19:48 807,040 ---hs---- C:\WINDOWS\system32\codcuhep.ini

2007-12-02 19:47 . 2007-12-03 19:48 794,640 ---hs---- C:\WINDOWS\system32\frigltcj.ini

2007-12-02 13:33 . 2007-12-02 13:33

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:35

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:32

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:32 268 --ah----- C:\sqmdata00.sqm

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:32 244 --ah----- C:\sqmnoopt00.sqm

2007-12-01 21:20 . 2007-12-01 21:20

2007-12-01 20:58 . 2007-12-01 20:58

2007-12-01 20:44 . 2007-12-01 20:45

2007-12-01 20:34 . 2007-12-02 16:35 794,213 ---hs---- C:\WINDOWS\system32\luujmxmo.ini

2007-11-30 19:44 . 2007-12-01 17:32 793,844 ---hs---- C:\WINDOWS\system32\lrtbtufp.ini

2007-11-29 18:23 . 2004-10-07 13:39 89,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\atl71.dll

2007-11-29 18:23 . 2001-03-08 18:30 24,064 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml3a.dll

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 14:04 837,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-11-29 18:02 . 2004-01-09 10:13 380,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\actskin4.ocx

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 13:54 95,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:55 94,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:56 93,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:51 42,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:49 26,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:53 23,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-11-27 21:19 . 2007-11-28 19:42 784,425 ---hs---- C:\WINDOWS\system32\xagwaseh.ini

2007-11-27 19:06 . 2007-12-04 22:14 107,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

2007-11-27 19:06 . 2007-12-04 22:15 22,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2007-11-27 19:05 . 2007-11-27 19:05

2007-11-27 19:05 . 2007-11-27 23:43 66,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

2007-11-27 18:25 . 2007-11-30 20:48

2007-11-26 23:49 . 2007-12-04 21:53 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn

2007-11-26 23:49 . 2007-11-26 23:49 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:44

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:43

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:43

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:43

2007-11-26 21:12 . 2007-11-26 21:12 252 --a------ C:\WINDOWS\game.ini

2007-11-26 20:07 . 2007-11-26 20:07

2007-11-26 19:44 . 2007-11-26 19:45

2007-11-26 19:44 . 2007-11-01 21:05 593,920 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

2007-11-25 19:24 . 2007-11-25 19:24

2007-11-25 15:21 . 2007-11-25 15:21

2007-11-25 15:21 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl

2007-11-25 15:19 . 2007-11-25 15:19

2007-11-23 19:48 . 2007-10-25 17:44 8,488,960 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll

2007-11-23 19:47 . 2007-07-09 14:20 582,656 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\rpcrt4.dll

2007-11-23 19:47 . 2007-04-02 07:37 546,304 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\hhctrl.ocx

2007-11-22 21:06 . 2004-08-03 23:08 26,496 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys

2007-11-21 21:26 . 2007-11-29 22:40

2007-11-21 21:21 . 2007-11-21 21:21

2007-11-21 20:47 . 2007-12-05 16:50 69 --a------ C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2007-11-21 20:42 . 2007-11-25 15:51 1,542 --a------ C:\WINDOWS\mozver.dat

2007-11-21 20:36 . 2007-11-21 20:36 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat

2007-11-21 20:22 . 2007-11-29 22:39

2007-11-21 20:22 . 2007-11-21 20:22 223,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\dtscsi.sys

2007-11-21 20:20 . 2007-11-21 20:20 642,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2007-11-21 20:20 . 2007-11-21 20:20 96,256 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd6877.sys

2007-11-21 20:19 . 2007-11-21 20:19

2007-11-21 20:19 . 2007-11-21 20:19

2007-11-21 20:19 . 2004-10-25 20:02 21,664 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\Entech.sys

2007-11-21 20:19 . 2001-11-19 18:05 3,972 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\PciBus.sys

2007-11-21 20:18 . 2007-11-21 20:18

2007-11-21 20:18 . 2003-03-18 21:20 1,060,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\MFC71.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-11-26 23:44

2007-11-21 20:17 . 2007-01-01 00:00 499,712 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcp71.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-01-01 00:00 348,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr71.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-03-03 23:24 10,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-03-03 23:24 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_acm.acm

2007-11-21 20:17 . 2007-01-01 00:00 547 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest

2007-11-21 20:16 . 2007-11-26 23:43

2007-11-21 20:16 . 2007-11-21 20:16

2007-11-21 20:13 . 2007-11-21 20:13

2007-11-21 20:13 . 2007-11-21 20:13

2007-11-21 20:13 . 2007-11-23 18:45

2007-11-21 20:13 . 2007-11-22 11:57

2007-11-21 20:13 . 2007-11-21 20:13

2007-11-21 20:13 . 1998-10-29 15:45 306,688 --a------ C:\WINDOWS\IsUninst.exe

2007-11-21 20:11 . 2007-11-21 20:11

2007-11-21 20:11 . 2007-11-21 20:11

2007-11-21 20:10 . 2007-11-21 20:10

2007-11-21 20:09 . 2007-11-21 20:10

2007-11-21 20:09 . 2004-10-01 15:00 40,960 --a------ C:\Program Files\Uninstall_CDS.exe

2007-11-21 20:05 . 2006-09-13 19:14 3,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys

2007-11-21 20:04 . 2006-09-13 19:18 58,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys

2007-11-21 20:04 . 2006-09-13 19:15 6,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\enum1394.sys

2007-11-21 20:03 . 2007-11-21 20:04

2007-11-21 20:03 . 2007-11-21 20:04

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-12-05 18:53

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 19:09

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-12-05 18:50

2007-11-21 20:02 . 2007-12-05 18:53

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-11-27 17:48 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2007-11-21 19:09 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2007-11-21 18:59 --------- d-----w C:\Program Files\Realtek

2007-11-21 18:58 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage

2007-11-21 18:39 --------- d-----w C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2007-11-21 18:11 --------- d-----w C:\Program Files\Usługi online

2007-11-02 05:52 2,644,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys

2007-11-02 03:22 49,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2erec.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" []

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 11:04 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-08-14 07:00 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2007-10-10 06:28]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24]

"InCD"="C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" [2006-11-02 07:55]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]

"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2005-12-10 15:57]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11]

"StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 11:35]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-29 06:24]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\sqogatuj]

sqogatuj.dll

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2007-11-28 20:08:00 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"

- C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1318 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-05 18:54:58

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-12-05 18:55:28 - machine was rebooted

.

--- E O F ---

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wklej do Notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\codcuhep.ini

C:\WINDOWS\system32\frigltcj.ini

C:\WINDOWS\system32\luujmxmo.ini

C:\WINDOWS\system32\lrtbtufp.ini

C:\WINDOWS\system32\xagwaseh.ini

Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\sqogatuj]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe)

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie "1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox.

Po tym nowy log z Combo

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

witaj,

po tym przeniesieniu i restarcie wyszło mi takie coś

ComboFix 07-12-04.3 - Karol 2007-12-06 17:50:14.2 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.623 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Karol\Pulpit\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Karol\Pulpit\CFScript.txt

* Created a new restore point

FILE

C:\WINDOWS\system32\codcuhep.ini

C:\WINDOWS\system32\frigltcj.ini

C:\WINDOWS\system32\lrtbtufp.ini

C:\WINDOWS\system32\luujmxmo.ini

C:\WINDOWS\system32\xagwaseh.ini

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\WINDOWS\system32\codcuhep.ini

C:\WINDOWS\system32\frigltcj.ini

C:\WINDOWS\system32\lrtbtufp.ini

C:\WINDOWS\system32\luujmxmo.ini

C:\WINDOWS\system32\xagwaseh.ini

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-06 to 2007-12-06 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-05 18:44 . 2007-12-05 18:50

2007-12-05 17:11 . 2007-12-05 17:12

2007-12-05 17:11 . 2007-12-05 17:11

2007-12-04 23:17 . 2007-12-04 23:17

2007-12-02 13:33 . 2007-12-02 13:33

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:35

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:32

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:32 268 --ah----- C:\sqmdata00.sqm

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:32 244 --ah----- C:\sqmnoopt00.sqm

2007-12-01 21:20 . 2007-12-01 21:20

2007-12-01 20:58 . 2007-12-01 20:58

2007-12-01 20:44 . 2007-12-01 20:45

2007-11-29 18:23 . 2004-10-07 13:39 89,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\atl71.dll

2007-11-29 18:23 . 2001-03-08 18:30 24,064 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml3a.dll

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 14:04 837,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-11-29 18:02 . 2004-01-09 10:13 380,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\actskin4.ocx

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 13:54 95,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:55 94,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:56 93,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:51 42,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:49 26,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:53 23,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-11-27 19:06 . 2007-12-05 21:37 107,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

2007-11-27 19:06 . 2007-12-05 21:37 22,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2007-11-27 19:05 . 2007-11-27 19:05

2007-11-27 19:05 . 2007-11-27 23:43 66,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

2007-11-27 18:25 . 2007-11-30 20:48

2007-11-26 23:49 . 2007-12-05 20:30 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn

2007-11-26 23:49 . 2007-11-26 23:49 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:44

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:43

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:43

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:43

2007-11-26 21:12 . 2007-11-26 21:12 252 --a------ C:\WINDOWS\game.ini

2007-11-26 20:07 . 2007-11-26 20:07

2007-11-26 19:44 . 2007-11-26 19:45

2007-11-26 19:44 . 2007-11-01 21:05 593,920 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

2007-11-25 19:24 . 2007-11-25 19:24

2007-11-25 15:21 . 2007-11-25 15:21

2007-11-25 15:21 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl

2007-11-25 15:19 . 2007-11-25 15:19

2007-11-23 19:48 . 2007-10-25 17:44 8,488,960 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll

2007-11-23 19:47 . 2007-07-09 14:20 582,656 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\rpcrt4.dll

2007-11-23 19:47 . 2007-04-02 07:37 546,304 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\hhctrl.ocx

2007-11-22 21:06 . 2004-08-03 23:08 26,496 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys

2007-11-21 21:26 . 2007-11-29 22:40

2007-11-21 21:21 . 2007-11-21 21:21

2007-11-21 20:47 . 2007-12-05 21:03 69 --a------ C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2007-11-21 20:42 . 2007-11-25 15:51 1,542 --a------ C:\WINDOWS\mozver.dat

2007-11-21 20:36 . 2007-11-21 20:36 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat

2007-11-21 20:22 . 2007-11-29 22:39

2007-11-21 20:22 . 2007-11-21 20:22 223,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\dtscsi.sys

2007-11-21 20:20 . 2007-11-21 20:20 642,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2007-11-21 20:20 . 2007-11-21 20:20 96,256 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd6877.sys

2007-11-21 20:19 . 2007-11-21 20:19

2007-11-21 20:19 . 2007-11-21 20:19

2007-11-21 20:19 . 2004-10-25 20:02 21,664 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\Entech.sys

2007-11-21 20:19 . 2001-11-19 18:05 3,972 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\PciBus.sys

2007-11-21 20:18 . 2007-11-21 20:18

2007-11-21 20:18 . 2003-03-18 21:20 1,060,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\MFC71.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-11-26 23:44

2007-11-21 20:17 . 2007-01-01 00:00 499,712 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcp71.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-01-01 00:00 348,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr71.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-03-03 23:24 10,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-03-03 23:24 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_acm.acm

2007-11-21 20:17 . 2007-01-01 00:00 547 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest

2007-11-21 20:16 . 2007-11-26 23:43

2007-11-21 20:16 . 2007-11-21 20:16

2007-11-21 20:13 . 2007-11-21 20:13

2007-11-21 20:13 . 2007-11-21 20:13

2007-11-21 20:13 . 2007-11-23 18:45

2007-11-21 20:13 . 2007-11-22 11:57

2007-11-21 20:13 . 2007-11-21 20:13

2007-11-21 20:13 . 1998-10-29 15:45 306,688 --a------ C:\WINDOWS\IsUninst.exe

2007-11-21 20:11 . 2007-11-21 20:11

2007-11-21 20:11 . 2007-11-21 20:11

2007-11-21 20:10 . 2007-11-21 20:10

2007-11-21 20:09 . 2007-11-21 20:10

2007-11-21 20:09 . 2004-10-01 15:00 40,960 --a------ C:\Program Files\Uninstall_CDS.exe

2007-11-21 20:05 . 2006-09-13 19:14 3,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys

2007-11-21 20:04 . 2006-09-13 19:18 58,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys

2007-11-21 20:04 . 2006-09-13 19:15 6,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\enum1394.sys

2007-11-21 20:03 . 2007-11-21 20:04

2007-11-21 20:03 . 2007-11-21 20:04

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-12-05 18:55

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 19:09

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-12-05 18:50

2007-11-21 20:02 . 2007-12-05 18:53

2007-11-21 20:02 . 2007-11-30 00:20

2007-11-21 20:01 . 2004-08-03 23:15 60,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys

2007-11-21 20:01 . 2004-08-03 22:58 7,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys

2007-11-21 20:01 . 2004-08-03 22:58 5,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

2007-11-21 20:01 . 2004-08-03 22:58 4,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-11-27 17:48 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2007-11-21 19:09 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2007-11-21 18:59 --------- d-----w C:\Program Files\Realtek

2007-11-21 18:58 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage

2007-11-21 18:39 --------- d-----w C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2007-11-21 18:11 --------- d-----w C:\Program Files\Usługi online

2007-11-02 05:52 2,644,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys

2007-11-02 04:57 9,314,304 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atioglx2.dll

2007-11-02 04:24 176,128 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atiok3x2.dll

2007-11-02 04:10 364,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGX.dll

2007-11-02 04:09 268,288 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll

2007-11-02 04:01 26,112 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe

2007-11-02 04:01 143,360 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll

2007-11-02 04:01 122,880 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll

2007-11-02 04:00 43,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll

2007-11-02 04:00 122,880 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll

2007-11-02 03:59 495,616 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe

2007-11-02 03:58 53,248 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL

2007-11-02 03:50 3,133,728 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll

2007-11-02 03:39 1,602,176 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll

2007-11-02 03:35 307,200 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll

2007-11-02 03:26 5,435,392 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll

2007-11-02 03:24 376,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll

2007-11-02 03:22 49,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2erec.dll

2007-11-02 03:22 17,408 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll

2007-11-02 03:16 499,712 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll

2007-10-20 00:56 200,704 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll

2007-10-20 00:56 1,044,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((( snapshot@2007-12-05_18.55.02.45 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

+ 2007-12-06 16:41:43 16,384 ----atw C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_77c.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" []

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 11:04 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-08-14 07:00 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2007-10-10 06:28]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24]

"InCD"="C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" [2006-11-02 07:55]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]

"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2005-12-10 15:57]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11]

"StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 11:35]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-29 06:24]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\sqogatuj]

sqogatuj.dll

S3 USBSTOR;Sterownik magazynu masowego USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2007-12-05 20:08:02 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"

- C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1318 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-06 17:51:00

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-12-06 17:51:26

C:\ComboFix2.txt ... 2007-12-05 18:55

.

--- E O F ---

Złączono Posta: 06.12.2007 (Czw) 17:56

ok już zrobiłem loga nowego po usunięciu tego qooo coś tam

ComboFix 07-12-04.3 - Karol 2007-12-06 17:54:34.3 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.613 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Karol\Pulpit\ComboFix.exe

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-06 to 2007-12-06 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-12-05 18:44 . 2007-12-05 18:50

2007-12-05 17:11 . 2007-12-05 17:12

2007-12-05 17:11 . 2007-12-05 17:11

2007-12-04 23:17 . 2007-12-04 23:17

2007-12-02 13:33 . 2007-12-02 13:33

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:35

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:32

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:32 268 --ah----- C:\sqmdata00.sqm

2007-12-02 13:32 . 2007-12-02 13:32 244 --ah----- C:\sqmnoopt00.sqm

2007-12-01 21:20 . 2007-12-01 21:20

2007-12-01 20:58 . 2007-12-01 20:58

2007-12-01 20:44 . 2007-12-01 20:45

2007-11-29 18:23 . 2004-10-07 13:39 89,088 --a------ C:\WINDOWS\system32\atl71.dll

2007-11-29 18:23 . 2001-03-08 18:30 24,064 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml3a.dll

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 14:04 837,496 --a------ C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe

2007-11-29 18:02 . 2004-01-09 10:13 380,928 --a------ C:\WINDOWS\system32\actskin4.ocx

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 13:54 95,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\AVASTSS.scr

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:55 94,544 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon2.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:56 93,264 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswmon.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:51 42,912 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:49 26,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aavmker4.sys

2007-11-29 18:02 . 2007-12-04 15:53 23,152 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys

2007-11-27 19:06 . 2007-12-05 21:37 107,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

2007-11-27 19:06 . 2007-12-05 21:37 22,328 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2007-11-27 19:05 . 2007-11-27 19:05

2007-11-27 19:05 . 2007-11-27 23:43 66,872 --a------ C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

2007-11-27 18:25 . 2007-11-30 20:48

2007-11-26 23:49 . 2007-12-05 20:30 54,156 --ah----- C:\WINDOWS\QTFont.qfn

2007-11-26 23:49 . 2007-11-26 23:49 1,409 --a------ C:\WINDOWS\QTFont.for

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:44

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:43

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:43

2007-11-26 23:43 . 2007-11-26 23:43

2007-11-26 21:12 . 2007-11-26 21:12 252 --a------ C:\WINDOWS\game.ini

2007-11-26 20:07 . 2007-11-26 20:07

2007-11-26 19:44 . 2007-11-26 19:45

2007-11-26 19:44 . 2007-11-01 21:05 593,920 --------- C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

2007-11-25 19:24 . 2007-11-25 19:24

2007-11-25 15:21 . 2007-11-25 15:21

2007-11-25 15:21 . 2007-09-24 23:31 69,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\javacpl.cpl

2007-11-25 15:19 . 2007-11-25 15:19

2007-11-23 19:48 . 2007-10-25 17:44 8,488,960 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\shell32.dll

2007-11-23 19:47 . 2007-07-09 14:20 582,656 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\rpcrt4.dll

2007-11-23 19:47 . 2007-04-02 07:37 546,304 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\hhctrl.ocx

2007-11-22 21:06 . 2004-08-03 23:08 26,496 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys

2007-11-21 21:26 . 2007-11-29 22:40

2007-11-21 21:21 . 2007-11-21 21:21

2007-11-21 20:47 . 2007-12-05 21:03 69 --a------ C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

2007-11-21 20:42 . 2007-11-25 15:51 1,542 --a------ C:\WINDOWS\mozver.dat

2007-11-21 20:36 . 2007-11-21 20:36 0 --a------ C:\WINDOWS\nsreg.dat

2007-11-21 20:22 . 2007-11-29 22:39

2007-11-21 20:22 . 2007-11-21 20:22 223,128 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\dtscsi.sys

2007-11-21 20:20 . 2007-11-21 20:20 642,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2007-11-21 20:20 . 2007-11-21 20:20 96,256 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd6877.sys

2007-11-21 20:19 . 2007-11-21 20:19

2007-11-21 20:19 . 2007-11-21 20:19

2007-11-21 20:19 . 2004-10-25 20:02 21,664 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\Entech.sys

2007-11-21 20:19 . 2001-11-19 18:05 3,972 --------- C:\WINDOWS\system32\drivers\PciBus.sys

2007-11-21 20:18 . 2007-11-21 20:18

2007-11-21 20:18 . 2003-03-18 21:20 1,060,864 --a------ C:\WINDOWS\system32\MFC71.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-11-26 23:44

2007-11-21 20:17 . 2007-01-01 00:00 499,712 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcp71.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-01-01 00:00 348,160 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcr71.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-03-03 23:24 10,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll

2007-11-21 20:17 . 2007-03-03 23:24 6,144 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_acm.acm

2007-11-21 20:17 . 2007-01-01 00:00 547 --a------ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest

2007-11-21 20:16 . 2007-11-26 23:43

2007-11-21 20:16 . 2007-11-21 20:16

2007-11-21 20:13 . 2007-11-21 20:13

2007-11-21 20:13 . 2007-11-21 20:13

2007-11-21 20:13 . 2007-11-23 18:45

2007-11-21 20:13 . 2007-11-22 11:57

2007-11-21 20:13 . 2007-11-21 20:13

2007-11-21 20:13 . 1998-10-29 15:45 306,688 --a------ C:\WINDOWS\IsUninst.exe

2007-11-21 20:11 . 2007-11-21 20:11

2007-11-21 20:11 . 2007-11-21 20:11

2007-11-21 20:10 . 2007-11-21 20:10

2007-11-21 20:09 . 2007-11-21 20:10

2007-11-21 20:09 . 2004-10-01 15:00 40,960 --a------ C:\Program Files\Uninstall_CDS.exe

2007-11-21 20:05 . 2006-09-13 19:14 3,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys

2007-11-21 20:04 . 2006-09-13 19:18 58,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\redbook.sys

2007-11-21 20:04 . 2006-09-13 19:15 6,400 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\enum1394.sys

2007-11-21 20:03 . 2007-11-21 20:04

2007-11-21 20:03 . 2007-11-21 20:04

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-12-06 17:51

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 19:09

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-11-21 20:02

2007-11-21 20:02 . 2007-12-05 18:50

2007-11-21 20:02 . 2007-12-05 18:53

2007-11-21 20:02 . 2007-11-30 00:20

2007-11-21 20:01 . 2004-08-03 23:15 60,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys

2007-11-21 20:01 . 2004-08-03 22:58 7,552 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys

2007-11-21 20:01 . 2004-08-03 22:58 5,376 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

2007-11-21 20:01 . 2004-08-03 22:58 4,992 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-11-27 17:48 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2007-11-21 19:09 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\InstallShield

2007-11-21 18:59 --------- d-----w C:\Program Files\Realtek

2007-11-21 18:58 --------- d-----w C:\Program Files\microsoft frontpage

2007-11-21 18:39 --------- d-----w C:\Program Files\NVIDIA Corporation

2007-11-21 18:11 --------- d-----w C:\Program Files\Usługi online

2007-11-02 05:52 2,644,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2mtag.sys

2007-11-02 04:57 9,314,304 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atioglx2.dll

2007-11-02 04:24 176,128 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atiok3x2.dll

2007-11-02 04:10 364,544 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ATIDEMGX.dll

2007-11-02 04:09 268,288 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati2dvag.dll

2007-11-02 04:01 26,112 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Ati2mdxx.exe

2007-11-02 04:01 143,360 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atipdlxx.dll

2007-11-02 04:01 122,880 ----a-w C:\WINDOWS\system32\Oemdspif.dll

2007-11-02 04:00 43,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati2edxx.dll

2007-11-02 04:00 122,880 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.dll

2007-11-02 03:59 495,616 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati2evxx.exe

2007-11-02 03:58 53,248 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ATIDDC.DLL

2007-11-02 03:50 3,133,728 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati3duag.dll

2007-11-02 03:39 1,602,176 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ativvaxx.dll

2007-11-02 03:35 307,200 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atiiiexx.dll

2007-11-02 03:26 5,435,392 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll

2007-11-02 03:24 376,832 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atikvmag.dll

2007-11-02 03:22 49,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\ati2erec.dll

2007-11-02 03:22 17,408 ----a-w C:\WINDOWS\system32\atitvo32.dll

2007-11-02 03:16 499,712 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ati2cqag.dll

2007-10-20 00:56 200,704 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll

2007-10-20 00:56 1,044,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" []

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 17:24]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"SkyTel"="SkyTel.EXE" [2006-05-16 11:04 C:\WINDOWS\SkyTel.exe]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-08-14 07:00 C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2007-10-10 06:28]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24]

"InCD"="C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" [2006-11-02 07:55]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]

"DAEMON Tools"="C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" [2005-12-10 15:57]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11]

"StartCCC"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2006-11-10 11:35]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-29 06:24]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2007-12-04 14:00]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\sqogatuj]

sqogatuj.dll

S3 USBSTOR;Sterownik magazynu masowego USB;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2007-12-05 20:08:02 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"

- C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1318 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-06 17:55:12

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-12-06 17:55:32

C:\ComboFix2.txt ... 2007-12-06 17:51

C:\ComboFix3.txt ... 2007-12-05 18:55

.

--- E O F ---

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\sqogatuj]

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update + raport ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\sqogatuj]

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update + raport ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r e k l a m a

z avg teraz :D

---------------------------------------------------------

AVG Anti-Spyware - Scan Report

---------------------------------------------------------

+ Created at: 19:31:58 2007-12-06

+ Scan result:

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SaveNow -> Adware.SaveNow : Ignored.

D:\SERIAL+Programy\KIS6.0.2.621PL\crack.rar/crack\Crack.exe -> Downloader.VB : Ignored.

C:\System Volume Information\_restore{D437FE3F-A25A-42FF-A7EA-277D1451263F}\RP38\A0010043.exe -> Not-A-Virus.Downloader.Win32.WinFixer.au : Ignored.

:mozilla.361:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.362:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

C:\Documents and Settings\Karol\Cookies\karol@2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : Ignored.

:mozilla.147:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.36:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.37:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.38:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.45:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.46:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.47:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.48:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Ignored.

:mozilla.22:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adengage : Ignored.

:mozilla.23:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adengage : Ignored.

:mozilla.24:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adengage : Ignored.

:mozilla.181:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : Ignored.

:mozilla.137:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bbmedia : Ignored.

:mozilla.217:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Clickzs : Ignored.

:mozilla.221:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Clickzs : Ignored.

:mozilla.139:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Ignored.

C:\Documents and Settings\Karol\Cookies\karol@doubleclick[1].txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Ignored.

:mozilla.297:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Ignored.

:mozilla.310:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Ignored.

:mozilla.333:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Ignored.

:mozilla.342:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Ignored.

:mozilla.330:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.331:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.332:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Ignored.

:mozilla.213:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Idot : Ignored.

:mozilla.349:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : Ignored.

:mozilla.350:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : Ignored.

C:\Documents and Settings\Karol\Cookies\karol@auto.search.msn[2].txt -> TrackingCookie.Msn : Ignored.

:mozilla.68:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Netflame : Ignored.

:mozilla.259:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Planetactive : Ignored.

:mozilla.175:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.176:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.177:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.178:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.179:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.180:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.183:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Ignored.

:mozilla.192:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexlist : Ignored.

:mozilla.193:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexlist : Ignored.

:mozilla.117:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Ignored.

:mozilla.118:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Ignored.

:mozilla.120:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Ignored.

:mozilla.123:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Ignored.

C:\Documents and Settings\Karol\Cookies\karol@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Ignored.

:mozilla.172:C:\Documents and Settings\Karol\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\3vujjkvb.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Ignored.

::Report end

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SaveNow -> Adware.SaveNow : Ignored.

D:\SERIAL+Programy\KIS6.0.2.621PL\crack.rar/crack\Crack.exe -> Downloader.VB : Ignored.

:x

Regulamin - temat zamykam, nie dziwota, że syf łapiecie jak po warezowych stronach itp. chodzicie :(

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0