r e k l a m a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
duchu

jak usunąć Unikalne wizyty

to jest plik theme.php ze skórki podobno trzeba usunąć tą linijke ale

".$settings['counter']." "

.($settings['counter'] == 1 ? $locale['140'] : $locale['141'])."

\n";

po usunięciu już nie można wejść wcale na stronę wyskakują jakieś błędy

co mam rzobić wy usunąć to

<?

/*--------------------------------------------+

| PHP-Fusion v6 - Content Management System  |

|---------------------------------------------|

| author: Nick Jones (Digitanium) © 2002-2005 |

| web: http://www.php-fusion.co.uk      |

| email: nick@php-fusion.co.uk        |

|---------------------------------------------|

| Released under the terms and conditions of |

| the GNU General Public License (Version 2) |

+--------------------------------------------*/

/*--------------------------------------------+

|  Showcase III Theme for PHP-Fusion v6   |

|---------------------------------------------|

| Org. author: Digitanium			  |

| author: PHP-Fusion Themes - Shedrock © 2005 |

| web: http://phpfusion-themes.com      |

| email: webmaster@phpfusion-themes.com    |

|---------------------------------------------|

| Released under the terms and conditions of |

| the GNU General Public License (Version 2) |

+--------------------------------------------*/


/* Theme Settings */

$body_text = "#000000";

$body_bg = "#777777";

$theme_width = "100%";

$theme_width_l = "170";

$theme_width_r = "170";


function render_header($header_content) {


global $theme_width,$settings;


echo "
$header_content
\n"; echo "
\n"; $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_PREFIX."site_links WHERE link_position>='2' ORDER BY link_order"); if (dbrows($result) != 0) { $i = 0; while($data = dbarray($result)) { if (checkgroup($data['link_visibility'])) { if ($data['link_url']!="---") { if ($i != 0) { echo " ·\n"; } else { echo "\n"; } $link_target = ($data['link_window'] == "1" ? " target='_blank'" : ""); if (strstr($data['link_url'], "http://") || strstr($data['link_url'], "https://")) { echo "".$data['link_name'].""; } else { echo "".$data['link_name'].""; } } $i++; } } } echo ($i == 0 ? " " : "")."".ucwords(showdate($settings['subheaderdate'], time()))."
\n"; echo "\n"; echo "
".stripslashes($settings['footer'])."
Powered by v".$settings['version']." © 2003-2005 Showcase III Theme PHP-Fusion Themes".$settings['counter']." ".($settings['counter'] == 1 ? $locale['140'] : $locale['141'])."
\n"; echo "
\n"; } function render_news($subject, $news, $info) { global $locale; echo "
$subject
$news
".$locale['040']."".$info['user_name']." ".$locale['041'].showdate("longdate", $info['news_date'])." · ".($info['news_ext'] == "y" ? "".$locale['042']." ·\n" : ""); if ($info['news_allow_comments']) echo "".$info['news_comments'].$locale['043']." ·\n"; echo $info['news_reads'].$locale['044']." ".$locale[
\n"; } function render_article($subject, $article, $info) { global $locale; echo "
$subject
".($info['article_breaks'] == "y" ? nl2br($article) : $article)."
".$locale['040']."".$info['user_name']." ".$locale['041'].showdate("longdate", $info['article_date'])." ·\n"; if ($info['article_allow_comments']) echo $info['article_comments'].$locale['043']." ·\n"; echo $info['article_reads'].$locale['044']." ".$locale[
\n"; } function opentable($title) { echo "
$title
\n"; } function closetable() { echo "
\n"; } function openside($title) { echo "
$title
\n"; } function closeside() { echo "
\n"; tablebreak(); } function opensidex($title,$open="on") { $box_img = ($open=="on" ? "off" : "on"); echo "
$box_img $title
\n"; } function closesidex() { echo "
\n"; tablebreak(); } function tablebreak() { echo "
\n"; } ?>[/code]

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

a próbowałeś tylko wyciąć to

".$settings['counter']." ".($settings['counter'] == 1 ? $locale['140'] : $locale['141'])."

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

duchu obejmuj wszelkie kody znacznikami. Od tego są. Post jest czytelniejszy. Popraw to.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
r e k l a m a

błąd pojawiał się, bo usuwałeś średnik z końća lini, powinien on tam zostać ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0