r e k l a m a
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
i386

Fuynkcja usuwająca wpisy w bazie danych w pascalu pascalu...

Witam. Mam za zadanie zrobić baze danych w pascalu.... tak wiec zrobilem ja ale niesetety przy funkcji usubn i popraw sa bledy ;/ nie moge już z tym wyrobic i prosze was o pomoc. Moglibiście mi "dopisac" te funkcje???

z góry dziękuje

Oto moja baza:

program pliki3;

uses dos;

Type TDane = record

imie,nazwisko: string[30];

klasa: string[3];

plec: char;

nr: byte;

end;

TPlik = file of TDane;

var

dane: TDane;

plik: TPlik;

koniec: char;

nr,pozycja: integer;

//**********************************************************************

procedure wyswietl (var plik:TPlik);

begin

seek (plik,0);

nr:=1;

repeat

read (plik, dane);

write (dane.imie,' ',dane.nazwisko,'klasa: ',dane.klasa);

writeln ('numer: ' ,dane.nr,'plec:',dane.plec);

until Eof (plik);

end;

//***********************************************************************

procedure wprowadz (var plik:TPlik);

begin

repeat

write ('Imie: ');

readln (dane.imie);

write ('Nazwisko: ');

readln (dane.nazwisko);

write ('Klasa:');

readln (dane.klasa);

write ('Nr: ');

readln (dane.nr);

write ('Plec: ');

readln (dane.plec);

write (plik, dane);

write ('Koniec? T/N');

readln (koniec);

until Upcase(koniec)='T';

end;

//************************************************************************

procedure popraw (var plik:TPlik; pozycja:integer);

begin

end;

//************************************************************************

procedure usun (var plik:TPlik; pozycja:integer);

begin

end;

//************************************************************************

procedure otworz (var plik:TPlik; nazwa:string);

begin

assign (plik,nazwa);

if FSearch (nazwa,'') = '' then rewrite (plik)

else

begin

reset (plik);

Seek (plik, FileSize (plik));

end;

end;

//************************************************************************

procedure menu (var nr: integer);

begin

writeln ('1 - Wprowadzenie danych');

writeln ('2 - Wyswietlenie danych');

writeln ('3 - Poprawienie danych');

writeln ('4 - Usuwanie danych');

writeln ('5 - Koniec pracy');

writeln;

write ('Wybierz opcje (1-5):');

readln (nr);

end;

begin

otworz (plik,'baza.bin');

repeat

menu (nr);

case nr of

1:wprowadz (plik);

2:wyswietl (plik);

3:

begin

write ('Podaj pozycje do poprawy: ');

readln (pozycja);

Popraw (plik,pozycja);

end;

4:

begin

write ('Podaj pozycje do usuniecia: ');

readln (pozycja);

Usun (plik,pozycja);

end;

end;

until nr=5;

close (plik);

end.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zaloguj się, aby skomentować

Będziesz mógł dodać komentarz po zalogowaniu sięZaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0