012- plugin IE?


(Szczepanos) #1

Hej, ostatnio w moim logu pojawiły się wpisy 012, nie wiem skąd, podejrzewam, że nieszkodliwe,ale czy na pewno?skąd one pochodzą?pozdr.braav

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:23:38, on 2005-07-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Downloads\programsy\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.kobian.com/products.php?categoryid=10

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - C:\PROGRA~1\STARDO~1\SDIEInt.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O8 - Extra context menu item: Download with Star Downloader - C:\Program Files\Star Downloader\sdie.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O12 - Plugin for .fpx: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O12 - Plugin for .ivr: C:\\Program Files\\Internet Explorer\\PLUGINS\\NPRVRT32.dll

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

===============================

Uwaga: braavosi jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE

Pozdrawiam kuz5


(Musg) #2

sa nieszkodliwe

laduja sie z automatu do systemu i powiekszają wydajnosc IE ,dzieki nim mozesz miec wieksze mozliwosci przegladary(rozszerzenia)

mogly zaladowac sie podczas update windy

a mozesz sobie je poogladac w tym folderze jesli chcesz:

C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins

Złączono Posta : 24.07.2005 (Nie) 13:34

ps

log masz czysty

jesli nie uzywasz flashgeta to usun wpis:


(Szczepanos) #3

OK.Dzięki.prawa jasna.byłem ciekawy skąd to wyskoczyło.

a Flashgeta jak widać nie całkiem usunąłem :o ...pozdrawiam


(Kuz5) #4

Dlatego jeszcze proponuje wyczyść rejestr programem jv16 PowerTools

Opcje rejestru =>Klikamy "Czyszczenie rejestru" (opcja pokazana na na poniższym obrazku) następnie klikamy "Kontynuuj" po czym klikamy "Start" po tym jak program sprawdzi rejestr klikamy Wybierz => Wybór specjalny i klikamy "Pozycje które można bezpiecznie usunąć" i na koniec klikamy "Usuń"

jpt3kj.jpg


(Szczepanos) #5

FlashGeta usuwałem przez RegClean`a.powinno być dobrze...pozdr