100% zuzycia procesora... jak to zmienic?


(boczi) #21

OT-y i durne porady -> KOSZ

matusia proszę używać polskich znaków w pisowni