1a1dndah.exe,9g86.exe


(Dareckus) #1

Tak jak w temacie Nod32 alarmuje mnie o tych trojanach ale nie potrafi ich usunąć. Może macie jakieś pomysły?

Dziennik z Nod32 np.

2009-11-17 23:05:51 Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym plik K:\9g86.exe odmiana wirusa Win32/Pacex.Gen wirus nie można wyleczyć ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM Zdarzenie wystąpiło podczas tworzenia nowego pliku przez aplikację: J:\WINDOWS\explorer.exe.

http://www.wklej.org/id/208766/


(jessica) #2

To infekcja z pendrive.

jessi