2 błędy powodują problemy z komputerem


(Djzon) #1

Cały czas występują błędy(jest ich bardzo dużo w dzienniku zdarzeń). Prawdopodobnie one mogą powodować BSOD na moim komputerze. Proszę o odpowiedź jak pozbyć się tych błędów.

1.....

Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: SideBySide

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 59

Data: 2009-11-09

Godzina: 11:50:15

Użytkownik: Brak

Komputer: MOJA

Opis:

Generate Activation Context nie powiodło się dla C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_3bf8fa05\MFC80U.DLL. Odpowiedni komunikat o błędzie: Operacja ukończona pomyślnie.

2......

Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: SideBySide

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 32

Data: 2009-11-09

Godzina: 11:50:15

Użytkownik: Brak

Komputer: MOJA

Opis:

Nie można odnaleźć zestawu zależnego Microsoft.VC80.MFCLOC; ostatni błąd: Odnośny zestaw nie jest zainstalowany w tym systemie.


(djkamil09061991) #2

odczytaj bsod programem windows debugger z folderu minidump


(Djzon) #3

On Mon 2009-11-09 10:18:52 your computer crashed

This was likely caused by the following module: win32k.sys

Bugcheck code: 0x1000008E (0xC0000005, 0xBF8373D0, 0xB1C85BC0, 0x0)

Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M

file path: C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

product: System operacyjny Microsoft® Windows®

company: Microsoft Corporation

description: Współużytkowany sterownik Win32

The crash took place in a standard Microsoft module. Likely the culprit is another driver on your system which cannot be identified.

-- Dodane 09.11.2009 (Pn) 13:40 --

Inne oznaczenie błędu to:

http://wklej.org/id/199992/