3 routery w LAN - prośba o sprawdzenie poprawności ustawień


(Wojgp) #1

Witam

W sieci posiadam 3 routery. Od jakiegoś czasu widać dziwne objawy jakby konfliktu IP (czasem niektore z kompów rozłączają się, w logach windows pojawia się informacja, że komp. nie może uzyskać IP z serwera DHCP).

Kabel WAN podpięty jest do routera WL-5470AP, którego konfiguracja LAN wygląda tak:

]http://www.gsm-support.net/download/routery/wl-5470-ap-1.jpg

Kolejny router WL-5460AP podpięty jest kablem LAN z w/w i skonfigurowany tak:

http://www.gsm-support.net/download/rou ... 60apv2.jpg

oraz AP.DUO łączący się w trybie AP Client z WL-5470AP. Konf. AP.DUO:

W WL-5460APv2 w pozycji DHCP jest disabled i automatycznie wprowadzony adres 192.168.15.1 (ten sam co Default Gateway).

W AP.DUO zanim zrobiłem zrzuty ekranowe - było Default Gateway 0.0.0.0, które przestawiłem na 192.168.15.1

Czy to mogło powodować problemy z DHCP w sieci ?

Proszę o sprawdzenie poprawności ustawień :wink:


(krzychup4) #2

czy z routera AP.DUO jest dostęp do internetu ?

Jeżeli jest to OK, ale dobrze byłoby na AP.DUO ustawić brame domyślną drugiego routera, a na drugim pierwszego, ale jeżeli teraz działa internet wyprowadzany przez ostatni router to nie ruszac [-X :smiley:

Na pierwszym routerze ustawić wiekszą pule adresów IP sieci lokalnej dla klientów. Oraz jeżeli jest taka możliwość software’u pierwszego routera to ustawić pod urządzenia stale podłączone, stałe IP sieci lokalnej (Static IP), tak aby nie było limitu czasu po jakim zostaje ponownie przypisany adres IP.

Oczywiscie przypisać adresy które aktualnie są przypisane do urządzeń, oraz aby w każdym komputerze, ustawienia karty miały automatyczne pobieranie adresów z routera


(Wojgp) #3

Z routera AP.Duo jest dostęp do internetu

Gdy nie ma netu, a jest połączenie lokalne, to ipconfig /all zwraca:

Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : KOMPUTER1

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . : 

  Typ w©za . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP wĄczony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy wĄczony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN PoĄczenie sieci bezprzewodowej 2:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 24-3C-20-06-CE-FD

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::cc73:e8f2:dcf6:a65b%20(Preferowane) 

  Adres IPv4 autokonfiguracji . . . . : 169.254.166.91(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 337919008

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-5B-DD-D7-00-1F-C6-D8-41-D1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.0.2.2

                    193.25.0.6

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta Ethernet PoĄczenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Kontroler Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1F-C6-D8-41-D1

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::318f:f5:dfab:907f%11(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.105(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234889158

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-5B-DD-D7-00-1F-C6-D8-41-D1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.0.2.2

                    193.25.0.6

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta tunelowa isatap.{B2D3193B-3B96-4D41-92F3-5E47668F5D3A}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa PoĄczenie lokalne*:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{92F88CD3-783B-4744-AD9F-908ED1F9FF12}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

W sytuacji, gdy wszystko działa - zarówno internet jak i LAN ipconfig /all zwraca :

Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : KOMPUTER1

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . : 

  Typ w©za . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP wĄczony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy wĄczony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN PoĄczenie sieci bezprzewodowej 2:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 24-3C-20-06-CE-FD

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::cc73:e8f2:dcf6:a65b%20(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.162(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierľawa uzyskana. . . . . . . . : 25 grudnia 2012 00:02:01

  Dzierľawa wygasa. . . . . . . . . : 26 grudnia 2012 00:02:00

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 337919008

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-5B-DD-D7-00-1F-C6-D8-41-D1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.0.2.2

                    193.25.0.6

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta Ethernet PoĄczenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Kontroler Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1F-C6-D8-41-D1

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::318f:f5:dfab:907f%11(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.105(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234889158

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-5B-DD-D7-00-1F-C6-D8-41-D1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.0.2.2

                    193.25.0.6

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta tunelowa isatap.{B2D3193B-3B96-4D41-92F3-5E47668F5D3A}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa PoĄczenie lokalne*:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:cfc:fbff:3ee6:fe9d(Preferowane) 

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::cfc:fbff:3ee6:fe9d%13(Preferowane) 

  Brama domylna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WyĄczony


Karta tunelowa isatap.{92F88CD3-783B-4744-AD9F-908ED1F9FF12}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

WAN podpięty jest do routera WL-5470AP. Router AP.DUO i WL5460AP są od siebie niezależne, dlatego pytanie dlaczego wpisywać bramę domyślną drugiego routera ?

Każdy z routerów w LAN ma IP statyczne, natomiast WL-5470AP ma na sztywno wpisane ustawienia ISP (static IP). 3 komputery mają IP statyczne, natomiast IP z wifi ustawione jest na automatyczne pobieranie.

Próbuję w takim razie zwiększyć ilość IP w DHCP np. 192.168.15.120 do 192.168.15.199

Pytanie czy ew. w routerze WL-5470AP ustawić IP statyczne dla kompów na podstawie MAC ? A może w tym routerze wpisać IP pozostałych 2 routerów na sztywno na podstawie MAC ? Nie mam już pomysłów :wink:


(krzychup4) #4

Wybacz, mój błąd, myślałem że AP.DUO łączy sie przez WL-5460AP do WL-5470AP

Możesz spróbowac nadać statyczne IP dla obu routerów, i również w pozostałych routerach statyczne dla urządzeń

Po ustawieniu statycznych IP, sprawdz czy masz internet na komputerach podłączonych pod dwa routery.

Po zrobieniu statycznych IP nie powinno sie odnawiać, i nie powinno być problemu z przypisywaniem nowych, oraz konfliktów IP

Teraz mi przyszło do głowy takie coś, jak np na pierwszym routerze masz pule IP dla przykładu od 192.168.1.50 do 192.168.1.55 podłączamy do niego drugi router

w którym mamy pule taką samą, to pierwszy router przypisuje IP pod urządzenia, i jak podłączymy urządzenia pod drugi router to też to robi, ale każdy przypisuje ze swojej puli, czyli może sie zdarzyć że dwa różne urządzenia mają takie same IP przypisane od dwóch różnych routerów

wiec może by na dwóch routerach podłączonych do głownego włączyć DHCP i w kazdym (również głównym) przypisać inne pule IP dla urządzeń


(Wojgp) #5

Witam

Stałe IP na kompach w LAN prawdopodobnie miałem ustawione nieprawidłowo tj.

Adres IP: 192.168.15.108

Maska podsieci 255.255.255.0

Brama domyślna: 192.168.15.1

Użyj następujących adresów serwerów DNS:

Preferowany serwer DNS: 192.168.15.1

i tutaj strzeliłem sobie w kolano:

Alternatywny serwer DNS: 0.0.0.0

Nie powinno być puste pole w przyp. alternatywnego serwera DNS ?

W jeszcze innym kompie serwery DNS miałem ustawione na zewnętrzne IP (te same które ma wpisane router w ustawieniach WAN) tj

192.0.2.2

193.25.0.6

, a pewnie powinien być IP routera z DHCP czyli 192.168.15.1 (?)


(roobal) #6

W takiej konfiguracji, routery powinieneś łączyć interfejsami LAN - LAN, nie WAN. Problemem prawdopodobnie jest to, że router posiada 2 interfejsy w tej samej sieci, a tak być nie powinno. W twoim przypadku routery powinny działać jako przełącznik. Serwer DHCP może być włączony na dowolnym routerze, ale tylko jeden, aby nie było konfliktów


(Wojgp) #7

Przez 3-4 dni wszystko było ok do momentu aż na kompie podpiętym przez LAN do routera AP.DUO znowu rozłączył się internet, mimo że łączył się lokalnie z innymi kompami.

Problem rozwiązuje tymczasowo polecenie: ipconfig /renew aż do czasu ponownego rozłączenia internetu :-/

Puściłem polecenia:

ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : KOMPUTER1

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . : 

  Typ w©za . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP wĄczony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy wĄczony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN PoĄczenie sieci bezprzewodowej 2:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 24-3C-20-06-CE-FD

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::cc73:e8f2:dcf6:a65b%20(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.120(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierľawa uzyskana. . . . . . . . : 25 grudnia 2012 00:06:55

  Dzierľawa wygasa. . . . . . . . . : 25 grudnia 2012 17:54:20

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 337919008

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-5B-DD-D7-00-1F-C6-D8-41-D1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.0.2.2

                    193.25.0.6

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta Ethernet PoĄczenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Kontroler Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1F-C6-D8-41-D1

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::318f:f5:dfab:907f%11(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.15.105(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234889158

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-18-5B-DD-D7-00-1F-C6-D8-41-D1

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.15.1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta tunelowa isatap.{B2D3193B-3B96-4D41-92F3-5E47668F5D3A}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa PoĄczenie lokalne*:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:1433:26ec:3ee6:fe9d(Preferowane) 

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::1433:26ec:3ee6:fe9d%13(Preferowane) 

  Brama domylna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WyĄczony


Karta tunelowa isatap.{92F88CD3-783B-4744-AD9F-908ED1F9FF12}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa Reusable ISATAP Interface {BB848BDF-CCCF-4D50-8165-193DA4826D0A}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

netsh interface ip show config

Konfiguracja interfejsu PoĄczenie sieci bezprzewodowej 2

  DHCP wĄczone: Tak

  Adres IP: 192.168.15.120

  Prefiks podsieci: 192.168.15.0/24 (maska 255.255.255.0)

  Brama domylna: 192.168.15.1

  Metryka bramy: 0

  Metryka interfejsu: 30

  Serwery DNS skonfigurowane przez DHCP: 192.0.2.2

                     193.25.0.6

  Rejestrowanie za pomocĄ kt˘rego sufiksu: Tylko podstawowy

  Serwery WINS skonfigurowane przez DHCP: Brak


Konfiguracja interfejsu PoĄczenie lokalne

  DHCP wĄczone: Nie

  Adres IP: 192.168.15.105

  Prefiks podsieci: 192.168.15.0/24 (maska 255.255.255.0)

  Brama domylna: 192.168.15.1

  Metryka bramy: 256

  Metryka interfejsu: 20

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: 192.168.15.1

  Rejestrowanie za pomocĄ kt˘rego sufiksu: Tylko podstawowy

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: Brak


Konfiguracja interfejsu Loopback Pseudo-Interface 1

  DHCP wĄczone: Nie

  Adres IP: 127.0.0.1

  Prefiks podsieci: 127.0.0.0/8 (maska 255.0.0.0)

  Metryka interfejsu: 50

  Statycznie skonfigurowane serwery DNS: Brak

  Rejestrowanie za pomocĄ kt˘rego sufiksu: Brak

  Statycznie skonfigurowane serwery WINS: Brak

route print

===========================================================================

Lista interfejs˘w

 20...24 3c 20 06 ce fd ......Realtek RTL8188CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter

 11...00 1f c6 d8 41 d1 ......Kontroler Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

 1...........................Software Loopback Interface 1

 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

 26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #3

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.15.1 192.168.15.105 276

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.15.1 192.168.15.120 30

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.15.0 255.255.255.0 On-link 192.168.15.105 276

   192.168.15.0 255.255.255.0 On-link 192.168.15.120 286

  192.168.15.105 255.255.255.255 On-link 192.168.15.105 276

  192.168.15.120 255.255.255.255 On-link 192.168.15.120 286

  192.168.15.255 255.255.255.255 On-link 192.168.15.105 276

  192.168.15.255 255.255.255.255 On-link 192.168.15.120 286

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.15.105 276

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.15.120 286

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.15.105 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.15.120 286

===========================================================================

Trasy trwae:

 Adres sieciowy Maska sieci Adres bramy Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.15.1 Domylne 

===========================================================================


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 13 58 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 13 58 2001::/32 On-link

 13 306 2001:0:5ef5:79fb:1433:26ec:3ee6:fe9d/128

                  On-link

 11 276 fe80::/64 On-link

 20 286 fe80::/64 On-link

 13 306 fe80::/64 On-link

 13 306 fe80::1433:26ec:3ee6:fe9d/128

                  On-link

 11 276 fe80::318f:f5:dfab:907f/128

                  On-link

 20 286 fe80::cc73:e8f2:dcf6:a65b/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 13 306 ff00::/8 On-link

 11 276 ff00::/8 On-link

 20 286 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwae:

 Brak

netsh firewall show config

Konfiguracja profilu Domain:

-------------------------------------------------------------------

Tryb operacyjny = Enable

Tryb wyjĄtk˘w = Enable

Tryb odpowiedzi multiemisji/emisji = Enable

Tryb powiadomieä = Enable


Konfiguracja usug dla profilu Domain:

Tryb Niestand. Nazwa

-------------------------------------------------------------------

Enable Nie Pulpit zdalny


Konfiguracja program˘w dozwolonych dla profilu Domain:

Tryb Kierunek ruchu Nazwa / Program

-------------------------------------------------------------------


Konfiguracja port˘w dla profilu Domain:

Port Protok˘ Tryb Kierunek ruchu Nazwa

-------------------------------------------------------------------


Konfiguracja protokou ICMP dla profilu Domain:

Tryb Typ Opis

-------------------------------------------------------------------

Enable 2 Zezwalaj na za duľe pakiety wychodzĄce


Konfiguracja profilu Standard (bieľĄcy):

-------------------------------------------------------------------

Tryb operacyjny = Enable

Tryb wyjĄtk˘w = Enable

Tryb odpowiedzi multiemisji/emisji = Enable

Tryb powiadomieä = Enable


Konfiguracja usug dla profilu Standard:

Tryb Niestand. Nazwa

-------------------------------------------------------------------

Enable Nie Udost©pnianie plik˘w i drukarek

Enable Nie Odnajdowanie sieci

Enable Nie Pulpit zdalny


Konfiguracja program˘w dozwolonych dla profilu Standard:

Tryb Kierunek ruchu Nazwa / Program

-------------------------------------------------------------------

Enable PrzychodzĄce kmsemul.exe / C:\users\sl3pierwszy\appdata\local\temp\kmsemul.exe

Enable PrzychodzĄce Teamviewer Remote Control Service / C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer_Service.exe

Enable PrzychodzĄce Teamviewer Remote Control Application / C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version8\TeamViewer.exeKonfiguracja port˘w dla profilu Standard:

Port Protok˘ Tryb Kierunek ruchu Nazwa

-------------------------------------------------------------------


Konfiguracja protokou ICMP dla profilu Standard:

Tryb Typ Opis

-------------------------------------------------------------------

Enable 2 Zezwalaj na za duľe pakiety wychodzĄce


Konfiguracja dziennika:

-------------------------------------------------------------------

Lokalizacja pliku = C:\Windows\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log

Rozmiar maksymalny pliku = 4096 KB

Pakiety porzucone = Disable

PoĄczenia = Disable


WA˝NE: Polecenie zostao wykonane pomylnie.

Jednak polecenie "netsh firewall" jest wycofywane.

Zamiast niego naleľy uľywa† polecenia "netsh advfirewall firewall".

Wi©cej informacji na temat uľywania polecenia "netsh advfirewall firewall"

zamiast polecenia "netsh firewall" moľna znale«† w artykule 947709

z Bazy wiedzy pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488.

netsh dump >netsh_dump.txt

#========================

# Konfiguracja interfejsu

#========================

pushd interface popd

# Koniec konfiguracji interfejsu
# ----------------------------------

# Konfiguracja protokou IPHTTPS

# ----------------------------------

pushd interface httpstunnel


resetpopd

# Koniec konfiguracji protokou IPHTTPS
# ----------------------------------

# Konfiguracja IPv4

# ----------------------------------

pushd interface ipv4


reset

set global icmpredirects=enabled

add route prefix=0.0.0.0/0 interface="PoĄczenie lokalne" nexthop=192.168.15.1 publish=Tak

add address name="PoĄczenie lokalne" address=192.168.15.105popd

# Koniec konfiguracji IPv4
# ----------------------------------

# Konfiguracja IPv6

# ----------------------------------

pushd interface ipv6


resetpopd

# Koniec konfiguracji IPv6
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP 

# ----------------------------------

pushd interface isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP 

# ----------------------------------

pushd interface isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP#========================

# Konfiguracja serwera proxy portu

#========================

pushd interface portproxy


resetpopd


# Koniec konfiguracji serwera proxy portu
# ----------------------------------

# Konfiguracja TCP

# ----------------------------------

pushd interface tcp


reset


set global rss=enabled chimney=automatic autotuninglevel=normal congestionprovider=none ecncapability=disabled timestamps=disabled netdma=enabled dca=enabledpopd

# Koniec konfiguracji TCP
# ----------------------------------

# Konfiguracja Teredo

# ----------------------------------

pushd interface teredo

set state type=client servername=teredo.ipv6.microsoft.com. servervirtualip=0.0.0.0
popd

# Koniec konfiguracji Teredo
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4# ------------------------------------

# Konfiguracja mostka (nieobsugiwana)

# ------------------------------------


# ------------------------------------

# Koniec konfiguracji mostka

# ------------------------------------


# ----------------------------------------

# Konfiguracja przewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd lanpopd


# Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.Zrzut konfiguracji kom˘rkowego poĄczenia szerokopasmowego nie jest obsugiwany


# ========================================================== 

# Konfiguracja urz©du rejestrowania kondycji

# ========================================================== 

pushd nap hra


popd

# Koniec konfiguracji urz©du rejestrowania kondycji w ochronie dost©pu do sieci


# ========================================================== 

# Konfiguracja klienta ochrony dost©pu do sieci 

# ========================================================== 

pushd nap client


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja zaufanej grupy serwer˘w

# ---------------------------------------------------------- 


reset trustedservergroup 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja dostawcy usug kryptograficznych

# ---------------------------------------------------------- 


set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja algorytmu skr˘tu

# ---------------------------------------------------------- 


set hash oid = "1.3.14.3.2.29" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja wymuszania

# ---------------------------------------------------------- 


set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id = "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable" 

# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja ledzenia

# ---------------------------------------------------------- 


set tracing state = "disable" level = "basic" 


# ---------------------------------------------------------- 

# Konfiguracja interfejsu uľytkownika

# ---------------------------------------------------------- 


reset userinterface 


popd

# Koniec konfiguracji klienta ochrony dost©pu do sieci # -----------------------------------------

# Dost©p zdalny - konfiguracja        

# ----------------------------------------- 

pushd ras


set authmode mode = standard

delete authtype type = PAP

delete authtype type = MD5CHAP

delete authtype type = MSCHAPv2

delete authtype type = EAP

delete authtype type = CERT

add authtype type = MSCHAPv2

delete link type = SWC

delete link type = LCP

add link type = SWC

add link type = LCP

delete multilink type = MULTI

add multilink type = MULTI

set conf confstate = disabled

set type ipv4rtrtype = lananddd ipv6rtrtype = none rastype = ipv4

set wanports device = "WAN Miniport (SSTP)" rasinonly = enabled ddinout = disabled ddoutonly = disabled maxports = 2 

set wanports device = "WAN Miniport (IKEv2)" rasinonly = enabled ddinout = disabled ddoutonly = disabled maxports = 2 

set wanports device = "WAN Miniport (L2TP)" rasinonly = enabled ddinout = disabled ddoutonly = disabled maxports = 2 

set wanports device = "WAN Miniport (PPTP)" rasinonly = enabled ddinout = disabled ddoutonly = disabled maxports = 2 

set wanports device = "WAN Miniport (PPPOE)" ddoutonly = enabled


set user name = Administrator dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = Go† dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = HomeGroupUser$ dialin = policy cbpolicy = none 

set user name = sl3pierwszy dialin = policy cbpolicy = none popd


# Dost©p zdalny - koniec konfiguracji.    

# ----------------------------------------- 

# Konfiguracja diagnostyki Dost©pu zdalnego  

# ----------------------------------------- 

pushd ras diagnostics


set rastracing component = * state = disabled


set modemtracing state = disabled


set cmtracing state = disabled


set securityeventlog state = disabled


set loglevel events = warnpopd


# Koniec konfiguracji diagnostyki Dost©pu zdalnego.

# ----------------------------------------- 

# Dost©p zdalny - konfiguracja IP          

# ----------------------------------------- 

pushd ras ip


delete pool


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set addrreq mode = deny

set broadcastnameresolution mode = enabled

set addrassign method = auto

set preferredadapter 


popd


# Dost©p zdalny - koniec konfiguracji IP.   
# ------------------------------------------------- 

# Konfiguracja protokou IPv6 dla dost©pu zdalnego  

# ------------------------------------------------- 

pushd ras ipv6
set negotiation mode = deny

set access mode = all

set routeradvertise mode = enabled


popd


# Koniec konfiguracji protokou IPv6 dla dost©pu zdalnego.  
# ----------------------------------------- 

# Dost©p zdalny AAAA - konfiguracja          

# ----------------------------------------- 

pushd ras aaaapopd


# Dost©p zdalny AAAA - koniec konfiguracji.       

# -----------------------------------------

# Konfiguracja serwera proxy WinHTTP 

# -----------------------------------------

pushd winhttp


reset proxy


popd


# Koniec konfiguracji serwera proxy WinHTTP


# ----------------------------------------

# Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd wlan


# Lista filtr˘w dozwolonych

# ----------------------------------------# Lista filtr˘w zablokowanych

# ----------------------------------------popd

# Koniec konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN