A mój log?


(luki) #1

Witam

Kamcia a może sprawdziała byś też mój log z HT. Bardzo proszę

Miałem ostatnio jakiegoś syfa i PP chyba sobie z tym poradził nie mniej jednak bardzo proszę o wgląd :

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 15:55:53, on 2004-12-06

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\PROGRA~1\MediaKey\KPDrv4XP.EXE

C:\PROGRA~1\MediaKey\MMKeybd.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\domownik\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.907\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM..\Run: [uSBKBDrv] C:\PROGRA~1\MediaKey\KPDrv4XP.EXE

O4 - HKLM..\Run: [MediaKey] C:\PROGRA~1\MediaKey\MMKeybd.EXE

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - Startup: Brightness Controller.lnk = C:\Program Files\NEC-Mitsubishi\Brightness Controller\BrightnessController.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(Ppituch) #2

log masz czysty :slight_smile:


(Xiao19) #3

Log czysty

skanowales Pestem i skanerem AV F-Secure np. teraz jak nic niema

to gratulejszyn czysto

:wink: :wink:

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

togo nie jestem pewna jak wiesz co to to spox jak /NIE/ kasacja

jak juz chcesz byc tak na 100% pewny i sie nudzisz zrob skan

skanerem AV

--GeCAD (RAV)--

http://www.ravantivirus.com/scan/

oraz antyszpiegiem

ETD Security Scanner 3.0

http://www.download.com/ETD-Security-Sc ... 29424.html


(luki) #4

Kamcia -Dzięki za odpowiedź - a ten wpis to nie jest przypadkiem od Pesta??

Tak mi się coś wydaje bo pokazał się dopiero jak zainstalowałem pesta..

ale mogę się mylić...

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab


(Xiao19) #5

no moze od skanera AV Pesta

zreszta nawet jak wywalisz to nic sie niestanie

a wpis powroci tak czy owak jesli znow ten skaner uzyjesz

wiec no problem :wink: :wink:


(Dragonlnx) #6

Co do kontrolek ActiveX czy groźna czy nie - sprawdź to programem

SpywareBlaster

http://www.download.com/SpywareBlaster/ ... ag=lst-0-1