A takie coś


(system) #1
 1. Click on start, and go to Run

 2. Type regedit And press enter

 3. Go to "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces"

 4. Right click on 'EagleNT'

 5. Click on Permissions...

 6. Click on Add

 7. Click Advanced

 8. Click 'Find Now'

 9. Click on 'Everyone' and click OK

 10. Click OK Again

 11. Check the 'Deny' checkbox for 'Full Control'

 12. Click OK

powie ktoś jak to zrobić doszłem do punktu 4 i jak dalej bo z ang kipeski jestem :slight_smile:


(michel666pl) #2

Nie tylko z ang nie zachwycasz :wink:

 1. Start -> Uruchom

 2. regedit -> Enter

 3. Idź do "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services"

 4. Kliknij prawym na "EagleNT"

 5. Kliknij na Permissions (zezwolenia)

 6. Wciśnij Add (dodaj)

 7. Wciśnij Advanced (zaawansowane)

 8. Wciśnij 'Find Now' (znajdź)

 9. Wciśnij 'Everyone' (wszyscy), a później OK

 10. Znowu OK

 11. Zaznacz 'Deny' (odmawiaj) dla 'Full Control' (pełna kontrola)

 12. Wciśnij OK


(sdar) #3

wotlk , Proszę o zmianę tytułu na bardziej konkretny.

Użyj opcji zmien.gif

Pomocne może być zapoznanie się z TYMI informacjami.

Z angielskiego powiadasz... :roll: