Abnormal program termination


(Bobeeq) #1

screenshot1182591291sz8.jpg

Nie mogę odpalić programu, o co może chodzić? Wyczytałem, że to może być przez AOL (americas cośtam), pisali, że trzeba to odinstalować, ale nie znalazłem tego w dodaj/usuń programy. :roll: