Ad-Ware i prosba o sprawdzenie Loga


(Dancio75) #1

Witam ostatnio mi bardzo spowolnil komp a Ad Ware wykrylo takie cos w rejestrze iteraz pytanko czy moge go bezpiecznie usunac nic sie niestanie ??

HKU\S-1-5-21-448539723-842925246-1957994488-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} -> Adware.NewDotNet : Cleaned with backup (quarantined).

a tutaj jeszcze zalaczam Log z Hjacka z gory bardzo dziekuje

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:01:17, on 2006-08-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Encyklopedie\Power DVD 5\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Encyklopedie\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Documents and Settings\Daniel\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Encyklopedie\Power DVD 5\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\ENCYKL~1\FLASHGET\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Encyklopedie\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Encyklopedie\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Encyklopedie\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\ENCYKL~1\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Encyklopedie\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Encyklopedie\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Encyklopedie\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1_01\bin\npjpi141_01.dll

O9 - Extra button: Wyslij SMS'a - {215940F1-E7E0-4801-BEE3-44D045534106} - C:\Program Files\Common Files\moje.js

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.onet.pl

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A370BED1-F55B-467D-91AF-7672A6D84995}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Encyklopedie\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

(Gblade) #2

log czysty,

skasuj


(Michael89) #3

Robimy to tylko dla kontroli.

sciagnij http://www.cexx.org/lspfix.htm pozniejh odpal Lsp fix i sprawdz czy w okienku "keep" jest NewDotNet...nic nie usuwaj tylko powiedz czy masz.

Nastepnie sprawdz czy masz na dysku taki folder NewDotNet.


(Dancio75) #4

Przepraszam pomylilem się ten wpis w rejestrze mi wykrył Ewido tzn moge usunac ?? czy jak wykrywa Ad ware to jest co innego (dodam ze skanowalem tez adware i znalazl tylko 2 "ciasteczka") A co do pytan kol. Miszela to nie ma w okienku tego NewDotNet i na dysku rowniez ....


(adam9870) #5

Tylko po co ??

Czy widzisz w logu wpisy O10 które informowały by, że coś jest w WinSock bo ja nie.

Skoro zostało to wykryte przez program do wykrywania szpiegów tzn. że możesz usunąć.

Dosyć często programy do wykrywania szpiegów wykrywają ciasteczka jako szpiegi i nie ma się tym raczej co przejmować i możesz to spokojnie usunąć.

Tzn. że jest wporządku :wink:


(Dancio75) #6

Dziekuje bardzo :wink: