AdbQ0, SmzYXS, Gxg525X7 i inne. Pls


(M) #1

Proszę o podpowiedź, co z jest do naprawy i jak:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 1:45:24 PM, on 2/11/2005

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

C:\WINDOWS\System32\PDesk\PDesk.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\mgabg.exe

C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\SmzYXS.exe

C:\WINDOWS\System32\AdbQ0.exe

C:\Program Files\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R3 - Default URLSearchHook is missing

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Powerdesk] C:\WINDOWS\System32\PDesk\PDesk.exe /Autolaunch

O4 - HKLM\..\Run: [39NBCTX4@39@AS] C:\WINDOWS\System32\Gxg525X7.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {01FE8D0A-51AD-459B-B62B-85E135128B32} (DD_v4.DDv4) - http://www.drivershq.com/DD_v4.CAB

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1101215631277

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - file://F:\On-line_Scaners\Mks_Vir\SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0324C494-6A28-4287-A80E-7EF3EC677856}: NameServer = 193.0.80.11,193.0.80.12

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = fuw.edu.pl

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0324C494-6A28-4287-A80E-7EF3EC677856}: NameServer = 193.0.80.11,193.0.80.12

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = fuw.edu.pl

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0324C494-6A28-4287-A80E-7EF3EC677856}: NameServer = 193.0.80.11,193.0.80.12

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = fuw.edu.pl

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MGABGEXE - Matrox Graphics Inc. - C:\WINDOWS\System32\mgabg.exe

O23 - Service: Klient Symantec AntiVirus - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\HPZipm12.exe

(Musg) #2

R3 - Default URLSearchHook is missing

znasz to zostaw jesli nie to usun i zainstaluj jakies sp bo zlapiesz wczesniej czy pozniej jakiegos wirka etc.


(wieszak) #3

O4 - HKLM..\Run: [39NBCTX4@39@AS] C:\WINDOWS\System32\Gxg525X7.exe

Znasz , zostaje nie to aut.

C:\WINDOWS\System32\SmzYXS.exe

Na temat tego nic niema nawet na guglu. :?

skan online z tetgo topiku

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=8175

dobreprogramy.pl :: Zobacz temat - Adresy skanerów on-line


(Dragonlnx) #4

Wejdź tutaj:

http://virusscan.jotti.org/

Wybierz plik:

C:\WINDOWS\System32\SmzYXS.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\WINDOWS\System32\AdbQ0.exe

i zobacz czy Ci coś wykryło.

Po za tym: Fixuj:

Znasz jakieś fuw.edu.pl ?