Adware Agent BN


(P Atrycja) #1

Mam problem z wyskakującymi okienkami reklamującymi programy antywirusowe, po skasowaniu Adware Agent BN przez Spyware Doctor wirus powraca, do tego komputer wyraźnie spowolnił. Prosze o szybka pomoc... i dokładny opis tego, co mam robić... :slight_smile:

oto log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:09:45, on 2008-02-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Elantech\ktp.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\BtUsrBdg.exe

C:\WINDOWS\system32\BTSetBootKey.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\Rafał\Moje dokumenty\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\HEXelon MAX 6\hexelon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\DOCUME~1\user\USTAWI~1\Temp\RtkBtMnt.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\WebProxy.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\neostradatp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\Rafał\Moje dokumenty\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\user\Pulpit\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll (file missing)

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\YAHOO!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\PROGRA~1\YAHOO!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: HP Smart Web Printing 1.0 - {AE84A6AA-A333-4B92-B276-C11E2212E4FE} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\SmartWebPrinting.dll

O2 - BHO: SXG Advisor - {EE41D647-DB01-479C-82F7-0F36F6C184ED} - C:\WINDOWS\dmdqdrxvnr.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\PROGRA~1\ICQTOO~1\toolbaru.dll (file missing)

O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\en-us\msntb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\PROGRA~1\YAHOO!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: emotrlq - {49ACE7E9-3FAF-4085-947D-BFACABF9A109} - C:\WINDOWS\emotrlq.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KTPWare] C:\Program Files\Elantech\ktp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BroadcomWireless] C:\Program Files\Broadcom\Wireless\Utility\WlanUtil.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [BTUSRBDG] BtUsrBdg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BTSETBOOTKEY] BTSetBootKey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [USB Storage Toolbox] D:\Res.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Documents and Settings\Rafał\Moje dokumenty\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Sticky] null

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [HEXelon MAX] "C:\Program Files\HEXelon MAX 6\hexelon.exe" /auto

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7B092EDB-CA66-4A6D-BB8C-AD4586A9911F}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O21 - SSODL: bdmnopx - {FBEC2114-F6E4-497F-9276-64748FA2B79C} - C:\WINDOWS\bdmnopx.dll

O21 - SSODL: admggxp - {7A873F21-BB1C-4627-B325-F818616977F7} - C:\WINDOWS\admggxp.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Menedżer Google Desktop 5.7.712.18632 (GoogleDesktopManager-121807-210419) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Security\Panda Antivirus 2008\PsImSvc.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe


--

End of file - 12254 bytes

(Skipi Pl) #2

ja sie nie znam ale procesy masz dziwne (co po niektóre)

niech ktoś lepszy ci pomoże


(Johnny B4) #3

miałem taki sam problem podam ci rozwiązanie ale musisz powiedzieć jaki masz anty virus firewall i jakieś programy które włączyłeś

te są podejrzane

C:\Program Files\Elantech\ktp.exe

C:\Program Files\HEXelon MAX 6\hexelon.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\BtUsrBdg.exe

C:\WINDOWS\system32\BTSetBootKey.exe


(P Atrycja) #4

mam pande antywirus...


(Johnny B4) #5

Zakończ wszystkie procesy które otworzył twój urzytkownik. to jest w menadżerze zadań

oprócz explorer i taskmgr

jak któryś niechce się wyłączyć to napisz


(Dmirecki) #6

johnny_b4 ,

bzdury piszesz.

p-atrycja ,

Usuń w hijack

Do tego masz infekcję:

Stosujesz SmitFraudFix, z opcji 2 , w trybie awaryjnym. opis (w połowie linku :slight_smile: ) I pokazujesz to, co wykaże.

Jak zrobisz SmitFrauFix-em to pokazujesz na forum log z ComboFix. Opis na powyższym linku (na dole tym razem :slight_smile: )


(P Atrycja) #7

log z SmithFraudFix

http://www.wklej.org/id/c13a8eaa4e

Końcowy log z SmithFraudFix

http://www.wklej.org/id/8f0241169e

i z hijacka:

http://www.wklej.org/id/d2cf86996c


(Dmirecki) #8

Problem minął?

W HJT już nic nie widzę.

Zobacz: optymalizacja autostartu, optymalizacja xp

Czemu nie ma loga z ComboFix? :slight_smile:


(P Atrycja) #9

no już wszystko ok, dzięki bardzo, a co do tego Combo Fixa to coś mi nie działa... ale mniejsza o to...

jeszcze raz dzięki... :smiley: :cmok1: