Adware.Virtumonde i PrivacyRemover.m64, -czym i jak?


(Hardcoreremixer) #1

Witam.

Załapałem tego brzyda Adware.Virtumonde i PrivacyRemover.m64. Na ekranie pokazuje się "Warning" -Spyware detected on your computer"

Nie mam żadnego antyvirusa, wczoraj przypadkowo wlazłem na IE 7, normalnie korzystam z mozilli. Dzisiaj zaczeło się to piekło.

Nie wiem co z tym zrobić daje tutaj log z hijackthis.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:57:58, on 2008-08-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\ZAINSTALOWANE\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

D:\ZAINSTALOWANE\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\ZAINSTALOWANE\PowerDVD\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\lphctsmj0el99.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\ZAINSTALOWANE\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

D:\ZAINSTALOWANE\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\ZAINSTALOWANE\mozilla\firefox.exe

D:\ZAINSTALOWANE\Hijackthat\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [startCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\ZAINSTALOWANE\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PWRISOVM.EXE] D:\ZAINSTALOWANE\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM..\Run: [RavAV] C:\WINDOWS\RavMonE.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl8] D:\ZAINSTALOWANE\PowerDVD\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

O4 - HKLM..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] D:\ZAINSTALOWANE\PowerDVD\PowerDVD8\Language\Language.exe

O4 - HKLM..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "D:\ZAINSTALOWANE\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [lphctsmj0el99] C:\WINDOWS\system32\lphctsmj0el99.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [Cleanup] C:\cleanup.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "D:\ZAINSTALOWANE\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\ZAINSTALOWANE\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater\AdobeUpdater.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\ZAINSTALOWANE\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

--

End of file - 6278 bytes


(huber2t) #2

fix w hijackthis

C:\WINDOWS\system32\lphctsmj0el99.exe

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\lphctsmj0el99.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link