Akceptacja zaproszeń w BC2


(Michalzbr) #1

Siema, mam pytanie jak się akceptuje zaproszenia w BC2?