Aktualizacja 10.04 do 10.10 błąd

podczas aktualizacjie do 10.10 wywala następujący błąd:

An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: 

E:Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be 

caused by held packages. 


This can be caused by: 

* Upgrading to a pre-release version of Ubuntu 

* Running the current pre-release version of Ubuntu 

* Unofficial software packages not provided by Ubuntu 


Jeśli żaden nie dotyczy, to proszę zgłosić błąd pakietu 

"update-manager" i zawrzeć w raporcie pliki z 

/var/log/dist-upgrade/. Przywracanie pierwotnego stanu systemu


Anulowanie

Reading package lists... Done    

Building dependency tree          

Reading state information... Done

Building data structures... Done

da sie jakoś zaradzić

Instalowałeś jakieś nieoficjalne paczki z oprogramowaniem?

Ubuntu nie jest dystrybucją ciągłą - każda aktualizacja do nowszego wydania może powodować problemy.

Jeśli masz dodane nieoficjalne repozytoria, edytuj plik:

/etc/apt/sources.list

zastępując zawartość listą oficjalnych repozytoriów stąd:http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=37494 . Potem klepnij w konsoli:

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

Jeśli to nie pomoże, usuń także programy/pakiety z nieoficjalnych źródeł wraz z zaleźnościami - znajdziesz je np. w historii Synaptica. Jeśli to nie pomoże, pozostaje instalacja na czysto.