Aktualizacja automatyczna


(Kosior6) #1

Witam. Używam aktualizacji automatycznych i mam ustawioną opcję Powiadom mnie ale nie instaluj i nie pobieraj ani nie instaluj aktualizacji automatycznie

I co jakiś czas po uruchomieniu systemu pokazuje mi się w zasobniku systemowym ikonka f9a53c4bc1b755d0.jpg

dla pewności dam loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:35:33, on 2007-02-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

D:\Programy\Opera 9.10\Opera.exe

D:\Instalki\HijackThis 1.99\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54834

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\Programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - D:\Programy\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://D:\Programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{21BB38E4-4E11-4CE8-B738-ADCD5F610949}: NameServer = 217.75.61.12 80.244.128.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{21BB38E4-4E11-4CE8-B738-ADCD5F610949}: NameServer = 217.75.61.12 80.244.128.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - D:\Programy\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: OO Defrag 2000 (OOD2000) - OO Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe

(wacek) #2

Mam to samo a loga mam czystego.

To pewnie niedociągnięcie XP


(Darek Wiki) #3

Ja również. Pobieram aktualizacje po wejściu na strone http://update.microsoft.com


(M Pk) #4

Potwierdzam :glupek2: :drinking:


(Gutek) #5

OT-y Kosz


(Kosior6) #6

wacek4 i Fisherr ale o tyle dziwne jest to że mi się to wyświetla praktycznie codziennie a co jakiś czas pojawiają się naprawdę aktualizację które bez problemu można pobrać... :] No trudo, skoro log czysty to zwiskik. Dzięki. :mrgreen:


(Darek Wiki) #7

Mi też się wyświetlało codziennie, wkurzyłem się i wszedłem na http://update.microsoft.com i po ściągnięciu i zainstalowaniu aktualizacji ikonka już mi się nie wyświetla :mrgreen: