Alert informujący o zainfekowaniu komputera przez spyware


(Piotrekc) #1

Od pewnego czasu wyskakuje mi alert mówiący że komputer jest zainfekowany, proponuje on klikniecie w dymek i pobranie oprogramowania zabezpieczającego komputer. W IE pojawil sie toolbar i podmieniona zostala strona startowa.

log Hjt

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 07:48:47, on 2006-12-12

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Object\isamonitor.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Object\pmsngr.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Object\pmmon.exe

C:\Program Files\Video ActiveX Object\isamini.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\NLClient.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\eXtreme\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.777\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {1a1ddc19-5893-43ab-a73f-f41a0f34d115} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\isaddon.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Protection Bar - {5d4831e0-5a7c-4a46-afd5-a79ab8ce36c2} - C:\Program Files\Video ActiveX Object\iesplugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - C:\Program Files\NetLimiter 2 Pro\nlsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(squeet) #2

Na początek proszę o lekturę poniższych tematów:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=66889

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

I zastosowanie ich w praktyce w Twoim poście:

  • Proszę zmienić temat na konkretny, mówiący o problemie.

(Joan Sunshine) #3

Użyj SmitFraudFix z opcji 2 w trybie awaryjnym i po tym nowe logi z HJT i Silent Runners a także raport ze SmitFraudFix – plik c:\rapport.txt. :slight_smile: