Alternatywa CLOSEALL?


(Alieenx) #1

nie stety CloseAll wylacza tylko 40% tego co mam w taskbarze

vdM2X.png