Animowany button we flashu


(Nicr) #1

problem w tym, że mam button i teraz tak w jego edycji w klatce DOWN chcę by jego jeden element zanikał (animcja), więc ten element przekonwertowałem do movie clip, teraz tylko problem polega na tym, że żeby cała animacja się wyświetliła muszę klikąć i trzymać uparcie lpm... Jak to zmienić, żeby było jak z muzą ?? (dodam tylko żę element ten jest w 2 layerze buttona i pojawia się dopiero w klatce OVER)