Anonimowość serwera proxy


(Onlinemaster) #1

Witam, Jak sprawdzić czy serwer proxy z którego korzystam jest anonimowy lub przeciwnie jeśli na stronie z której mam adres tego serwera nie podano tej informacji?

Oraz dlaczego korzystając z serwera proxy nie można zalogować się np. do żadnego forum, otrzymuję taki komunikat:

"You are trying to use a node of the CoDeeN CDN Network. Your IP address is not recognized as a valid PlanetLab address, so your access to CoDeeN does not include all HTTP types"


(Kolmar) #2

Identyfikacja serwerów => KLIK

Sprawdzanie czy dany serwer działa => KLIK

Być może mają wprowadzone pewne restrykcje dot. adresów IP proxy (często będące pośrednikami w rozsyłaniu spamu).


(Frog) #3

Marioonlinemaster , popraw tytuł tematu, używając przycisku ac7a4cd89050aa6e.gif


(Onlinemaster) #4

Pozostała jeszcze kwestia drugiego pytania:

Oraz dlaczego korzystając z serwera proxy nie można zalogować się np. do żadnego forum, otrzymuję taki komunikat:

"You are trying to use a node of the CoDeeN CDN Network. Your IP address is not recognized as a valid PlanetLab address, so your access to CoDeeN does not include all HTTP types" ?