Antyvirus Protection 2012


(Miciek95) #1

Witam, również mam problem z tym cholerstwem, poniżej OTL i Extras

OTL: http://wklejto.pl/119043

Extras: http://wklejto.pl/119044


(krzych5610) #2

Zapoznaj się z informacjami na temat CCE - http://forums.comodo.com/polski-polish/ ... 935.0.html

Wykonaj proces usuwania zgodnie z http://forums.comodo.com/polski-polish/ ... 935.0.html

Zapoznaj się też z informacjami na temat pobierania i aktualizacji.

  1. Przed uruchomieniem skanowania wyłącz zainstalowanego Antywirusa.

  2. Jeśli mamy problem z dokonaniem aktualizacji baz wirusów zawsze można pobrać je z tego adresu:

http://www.comodo.com/home/internet-sec ... tabase.php

Teraz wystarczy przejść do programu CCE>Tools>Import Virus Database.

-- Dodane 04.03.2012 (N) 17:50 --

  1. http://forums.comodo.com/polski-polish/ ... 935.0.html

  2. http://forums.comodo.com/polski-polish/ ... #msg573012

  3. http://www.comodo.com/home/internet-sec ... tabase.php


(Miciek95) #3

Można prosić o coś, co nie bedzie wiązało się z instalacją kolejnego programu?


(krzych5610) #4

Ten skaner nie wymaga instalacji, tylko rozpakowania i uruchomienia


(Atis) #5

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyOverride" = *.local

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyServer" = http=127.0.0.1:64727

FF - prefs.js..network.proxy.http: "127.0.0.1"

FF - prefs.js..network.proxy.http_port: 64727

FF - prefs.js..network.proxy.type: 4

O4 - HKLM..\Run: [crrss] C:\WINDOWS\system32\crrss.exe ()

O4 - HKLM..\Run: [D87.exe] C:\Program Files\LP\1519\D87.exe ()

O4 - HKLM..\Run: [MozillaAgent] C:\WINDOWS\Temp\_ex-68.exe (X-Ways Software Technology AG)

O4 - HKCU..\Run: [4ncskjuvf7sk] C:\Documents and Settings\kobian\Dane aplikacji\Antivirus Protection 2012\securityhelper.exe (KlureIn)

O4 - HKCU..\Run: [mstwain32] C:\WINDOWS\mstwain32.exe ()

O4 - HKCU..\Run: [winlogon] C:\Documents and Settings\kobian\winlogon.exe (Provtech Limited)

F3 - HKCU WinNT: Load - (C:\WINDOWS\system32\lvvm.exe) - C:\WINDOWS\system32\lvvm.exe ()

O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\WINDOWS\system32\crrss.exe) - C:\WINDOWS\system32\crrss.exe ()


:Files

C:\Documents and Settings\kobian\Dane aplikacji\Antivirus Protection 2012

C:\Documents and Settings\kobian\Dane aplikacji\2382.EED

C:\Documents and Settings\kobian\Dane aplikacji\Antivirus Protection 2012

C:\WINDOWS\cmsetac.dll

C:\WINDOWS\ntdtcstp.dll

C:\WINDOWS\system32\crrss.exe

C:\Program Files\LP


:Reg

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"Shell"=- 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"Antivirus Protection 2012"=-


:Commands

[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.


(Miciek95) #6

Pomogło z CCE, dzięki za pomoc.