Apache, domyślne rozpoznawanie rozszerzenia pliku

Witam, mam problem z konfiguracją apache2 na Ubuntu. W /var/www mam różne pliki, m.in. about.php. Po otwarciu w przeglądarce localhost/about.php oczywiście wszystko działa, ale jak sprawić, żeby działało też przy otwieraniu samego localhost/about (bez rozszerzenia)? Przyznam, że już trochę się w tym gubię, to chyba nie jest duży problem, a próbowałem wielu porad znalezionych w sieci i nic nie działa. Załączam aktualny apache2.conf (chociaż to chyba jest domyślna zawartość):

ServerRoot "/etc/apache2"


LockFile /var/lock/apache2/accept.lock


PidFile ${APACHE_PID_FILE}


Timeout 300


KeepAlive On


MaxKeepAliveRequests 100


KeepAliveTimeout 15  StartServers 5

  MinSpareServers 5

  MaxSpareServers 10

  MaxClients 150

  MaxRequestsPerChild 0
  StartServers 2

  MaxClients 150

  MinSpareThreads 25

  MaxSpareThreads 75

  ThreadsPerChild 25

  MaxRequestsPerChild 0User ${APACHE_RUN_USER}

Group ${APACHE_RUN_GROUP}


AccessFileName .htaccess  Order allow,deny

  Deny from allDefaultType text/plain


HostnameLookups Off


ErrorLog /var/log/apache2/error.log


LogLevel warn


Include /etc/apache2/mods-enabled/*.load

Include /etc/apache2/mods-enabled/*.conf


Include /etc/apache2/ports.conf


LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer

LogFormat "%{User-agent}i" agent


CustomLog /var/log/apache2/other_vhosts_access.log vhost_combined


Include /etc/apache2/conf.d/


Include /etc/apache2/sites-enabled/

.htaccess jest aktualnie pusty.

Do .htaccess wrzuć sobie

RewriteEngine on

RewriteRule ^about$ about.php [L,QSA]

W pliku httpd.conf (wymaga restartu apache’a)

np.

DirectoryIndex index.html index.htm default.htm index.php index.pl

lub na poziomie katalogu dla którego chcesz zmienić stronę domyślną w pliku .htaccess

DirectoryIndex index.html

Dyrektywę DirectoryIndex możesz dodać też w pliku /etc/apache2/apache.conf lub httpd.conf, który i tak jest includowany w apache.conf lub w konfiguracji danego VirtualHost. Po zmianie konfiguracji wystarczy przeładować ustawienia, nie trzeba restarować Apache’a.