Aplikacja nielubi Microsofta


(Minik152) #1

Witam . Ostatnim czasem chciałem się pobawić pewną aplikacją która działała mi ok. 2 dni i dziś był update windowsa i po instalacji wyskakuje mi błąd . Podejrzewam że to może być wina programów Microsoft Proszę tutaj macie cały error proszę o pomoc . Z góry dziękuje i pozdrawiam

~~~~~

Update

Wystąpił nieobsługiwany wyjątek w aplikacji. Jeśli klikniesz przycisk Kontynuuj, aplikacja zignoruje błąd i podejmie próbę kontynuacji. Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, aplikacja zostanie natychmiast zamknięta .

Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia 78.47.104.122:13322

Szczegóły:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)

zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.


**************Tekst wyjątku**************

System.Net.Sockets.SocketException: Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia 78.47.104.122:13322

  w System.Net.Sockets.TcpClient.Connect(String hostname, Int32 port)

  w GameZED_Dist.Update.Timer1_Tick(Object sender, EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)

  w System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)

  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)**************Zestawy załadowane**************

mscorlib

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)

  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

GameZED

  Wersja zestawu: 1.0.0.0

  Wersja Win32: 1.0.0.0

  CodeBase: file:///C:/Users/dominik/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.294/GameZED.exe

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

  Wersja zestawu: 8.0.0.0

  Wersja Win32: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

System

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

System.Drawing

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Runtime.Remoting

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll

----------------------------------------

System.Configuration

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll

----------------------------------------

System.Xml

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)

  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll

----------------------------------------

mscorlib.resources

  Wersja zestawu: 2.0.0.0

  Wersja Win32: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)

  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------


**************Debugowanie w trybie JIT**************

Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej

aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć

wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.

Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym

debugowaniem.


Na przykład:


Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki

są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze

i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

(Agatonster) #2

ShoteR ,

Proszę zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.