Arkusz kalkulacyjny -> Excel


(Lin) #1

Poszukuję informacji dotyczących tematu:

"Projektowanie prezentacji z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego i wykresów. Pola tekstowe, diagramy, komentarze"

Drugą część zagadnienia znajde w pomocy, ale z tym projektowaniem ? Ktoś ma jakiś pomysł, przeglądałem już google.