Arkusz kalkulacyjny - odowałnie się do wartości w wierszu


(arlid) #1

Witajcie. Mam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Są trzy kolumny. Pierwsza to Kategoria, gdzie wybiera się za pomocą listy rozwijanej daną kategorię np. Ogrzewanie. Druga to opis, gdzie podaje się tekst (może być pusta), trzecia kolumna to wartość, gdzie jest liczba. W kolejnych wierszach są dane do tych kolumn. Jak napisać formułę, która zsumuje mi wszystkie wartości z wybranej przez mnie kategorii? Chciałbym pokazać poszczególne kategorie za pomocą wykresu i do tego to mi potrzebne, gdyż niestety wartości nie są posegregowane według kategorii.


(Pablo_Wawa) #2

Jako podsumowanie wybranych wierszy (z filtra): http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/sumy-posrednie-funkcja-HP010062463.aspx

Do zrobienia wykresu przyda się osobna tabelka z nazwami Kategorii i zliczonymi wartościami funkcją LICZ.JEŻELI: http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/licz-jezeli-funkcja-HP010069840.aspx lub SUMA.JEŻELI: http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/suma-jezeli-funkcja-HP010062465.aspx


(arlid) #3

Dzięki :slight_smile: Problem rozwiązany :slight_smile: