ArtMoney - najnowsza wersja


(Krzychuu) #1

Jaka jest najnowsza wersja ArtMoney i skąd ją mogę pobrać?


(Haspet) #2

Wstręt do Google ?

http://www.artmoney.ru/

U góry na stronie, masz nic nie mówiący napis "versions" tam pisze jaka jest aktualna wersja.

A teraz coś trudniejszego, u góry masz trudny do wymówienia napis "download" wchodzisz na tą stronie, i z niej sciągasz ;]