Aswclnr


(Gs45) #1

o to log z tego programy

2006-01-13, 17:27:40

Memory scanning started...

No virus body found in memory.

Memory scanning finished (2,2s).

----------

Files scanning started...

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\DataStore.edb... file could not be scanned!

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log... file could not be scanned!

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\tmp.edb... file could not be scanned!

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\edb.log... file could not be scanned!

C:\WINDOWS\system32\CatRoot2\tmp.edb... file could not be scanned!

C:\WINDOWS\Temp\Perflib_Perfdata_304.dat... file could not be scanned!

No virus body found.

Files scanning finished (11477 files, 0 infected, 95,0s).

Drives scanned: C: D:

----------

Co znaczy ze nie moglobyc przeskanowane? Z jakich przyczyn, zawirusowane?


(Gutek) #2

Pewnie scaner nie miał praw do zeskanowania memory - nic wielkiego