Atak Trojanów! LOG


(hajduk123) #1

mam dużo trojanów kasprzak non stop wyje


(Myszonus) #2

Użyj SmitFraudFix – tu masz opis. --> opcja numer 2.

  1. Startujesz do trybu awaryjnego i wyłączasz przywracanie systemu.

  2. Pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku.

  3. Wpisy skasuj Hijackiem.

Potem wklej na forum raport z SmitFraudFix (C:\raport.txt). + nowy log z HijackThis i SilentRunnres.


(hajduk123) #3

No to dobra wklejam ten raport


(Bbieniol) #4

Otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pod nazwą FIX.REG

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\gtpbx.dll

Klikasz X i restart kompa :slight_smile:

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Po zabiegach nowe logi :slight_smile: