Autoaktualizacja ESET Smart Security z poziomu CMD

(system) #1

Otóż czasem lubię zautomatyzować sobię pracę przed kompem, budując wsady, lecz napotkałem jeden problem.

Zamiast grzebać po ESS chciałbym, uruchamiając wsad, aby automatycznie zostały zaktualizowane bazy wirusów w moim komputerze. Nie chcę korzystać z Harmonogramu… Przeglądając pomoc, znalazłem narzędzie ecls.exe w folderze programu, lecz w jego pomocy nic nie było napisane nt. przeprowadzenia aktualizacji. Czy ktoś z Was zna komendę uruchamiającą aktualizację? Z góry thx.

(Marcinch7) #2

W Kasprze : Z CMD idziemy do folderu z programem, wydajemy polecenie

avp UPDATE

A w ESS… Cóż, nie mam tego programu, ale mogę Ci pomóc. Wejdź w cmd i wpisz polecenie

dir "C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security" >> foldery.txt

foldery.txt

, otworzy Ci się plik tekstowy, który wklej na forum.

(system) #3
Wolumin w stacji C to Windows
(Marcinch7) #4
"C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security\ekrn.exe" /? >> 1.txt

1.txt

"C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security\egui.exe" /? >> 2.txt

2.txt

"C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security\ecmd.exe" /? >> 3.txt

3.txt

"C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security\ecls.exe" /? >> 4.txt

4.txt

Wstaw jeszcze to, niektóre mogą nie zadziałać. Sądze, że zadziała pozycja nr. 3

W dniu 21.06.2008 , o godzinie 14:21 został dopisany post przez marcinch7

Gdyba jakieś polecenie wykonywało się ok. minuty to wyłącz CMD i spróbuj z następnym. Wg. mnie odpowiednie jest 3 ale warto się przekonać…

(system) #5

1: pusty

2: pusty

3:

ESET security products command-line support

Copyright 2007 ESET spol. s r.o.

Error executing command.

4: pusty

W dniu 21.06.2008 , o godzinie 15:47 został dopisany post przez mateuszcedro

Pomoc co do wiersza polecenia:

Wiersz poleceń

Moduł antywirusowy programu ESET Smart Security może zostać uruchomiony z poziomu wiersza poleceń, ręcznie (polecenie „ecls”) lub za pomocą pliku wsadowego (bat).

Następujące parametry i przełączniki mogą być używane przy uruchamianiu skanera na żądanie z poziomu wiersza poleceń:

Opcje ogólne:

–help wyświetlanie i zamykanie Pomocy

–version wyświetlanie i zamykanie informacji o wersji

–base-dir=FOLDER ładowanie modułów z FOLDERU

–quar-dir=FOLDER FOLDER kwarantanny

–and wyświetlanie wskaźnika działania

Obiekty docelowe:

–files skanowanie plików (wartość domyślna)

–no-files bez skanowania plików

–boots skanowanie sektorów rozruchowych (wartość domyślna)

–no-boots bez skanowania sektorów rozruchowych

–arch skanowanie archiwów (wartość domyślna)

–no-arch bez skanowania archiwów

–max-archive-level=LEVEL maksymalny POZIOM zagnieżdżania archiwów

–scan-timeout=LIMIT maksymalny LIMIT skanowania archiwów wyrażony w sekundach. Jeśli czas skanowania osiągnie ten limit, skanowanie archiwum zostanie zatrzymane i rozpocznie się skanowanie następnego pliku.

–max-arch-size=SIZE skanowanie tylko pierwszych bajtów archiwów (wartość domyślna 0 = bez limitu)

–mail skanowanie plików poczty elektronicznej

–no-mail bez skanowania plików poczty elektronicznej

–sfx skanowanie archiwów samorozpakowujących

–no-sfx bez skanowania archiwów samorozpakowujących

–rtp skanowanie programów pakujących w czasie wykonywania

–no-rtp bez skanowania programów pakujących w czasie wykonywania

–exclude=FOLDER wykluczenie FOLDERU ze skanowania

–subdir skanowanie podfolderów (wartość domyślna)

–no-subdir bez skanowania podfolderów

–max-subdir-level=LEVEL maksymalny POZIOM zagnieżdżania podfolderów (wartość domyślna 0 = bez limitu)

–symlink śledzenie łączy symbolicznych (wartość domyślna)

–no-symlink pomijanie łączy symbolicznych

–ext-remove=EXTENSIONS wykluczanie ze skanowania ROZSZERZEŃ oddzielanych dwukropkami

–ext-exclude=EXTENSIONS wykluczanie ze skanowania ROZSZERZEŃ oddzielanych dwukropkami

Metody:

–adware skanowanie w poszukiwaniu oprogramowania reklamowego/szpiegującego/niebezpiecznego

–no-adware bez skanowania w poszukiwaniu oprogramowania reklamowego/szpiegującego/niebezpiecznego

–unsafe skanowanie w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych aplikacji

–no-unsafe bez skanowania w poszukiwaniu potencjalnie niebezpiecznych aplikacji

–unwanted skanowanie w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych aplikacji

–no-unwanted bez skanowania w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych aplikacji

–pattern używanie sygnatur

–no-pattern bez używania sygnatur

–heur włączenie heurystyki

–no-heur wyłączenie heurystyki

–adv-heur włączenie zaawansowanej heurystyki

–no-adv-heur wyłączenie zaawansowanej heurystyki

Leczenie:

–action=ACTION wykonanie DZIAŁANIA na zainfekowanych obiektach. Dostępne działania: brak, leczenie, wyświetlenie monitu)

–quarantine kopiowanie zainfekowanych plików do kwarantanny (uzupełnienie polecenia ACTION)

–no-quarantine bez kopiowania zainfekowanych plików do kwarantanny

Dzienniki:

–log-file=FILE rejestrowanie wyników w PLIKU

–log-rewrite zastępowanie pliku wyników (wartość domyślna = dołączanie)

–log-all rejestrowanie także plików niezainfekowanych

–no-log-all bez rejestrowania plików niezainfekowanych (wartość domyślna)

Możliwe kody zakończenia skanowania:

Uwaga

Kody zakończenia o wartości wyższej niż 100 oznaczają, że plik nie został przeskanowany i dlatego może być zainfekowany.

0 — nie znaleziono zagrożenia

1 — znaleziono zagrożenie, ale nie zostało ono usunięte

10 — niektóre pliki pozostały zainfekowane

101 — błąd archiwum

102 — błąd dostępu

103 — błąd wewnętrzny

W dniu 21.06.2008 , o godzinie 15:49 został dopisany post przez mateuszcedro

W poleceniu 3-cim wywołałem taką komendęL

“C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security\ecmd.exe” /update.

W ostatniej linijce pojawiło się Commend accepted.

(Marcinch7) #6

Commend accepted? To chyba uaktualniło… zobacz jeszcze “C:\Program Files\Eset\Eset Smart Security\ecmd.exe” -update

(system) #7

Command accepted.

Czyli nie udokumentowali jednej funkcji :smiley: