Autocad-portable lub inny z rodziny CAD


(Darell) #1

Poszukuję portable autocada lub innego z tej rodziny

Chodzi mi konkretnie o wersję portable aby mieć go zawsze ze sobą na pendraivie.