Autoclk.exe


(Ppp) #1

witam

Podczas instalowania sterowników do modemu neostrady ms antyspyware pokazuje alert o trojanie , i że niebezpieczny obiekt bedzie uruchamiał się przy starcie systemu , jest nim autoclk.exe, czy to jest jakis niebezpieczny program ?

w razie czego daje także loga :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:37:24, on 2005-08-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Documents and Settings\Dom\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ClickCatcher MSIE handler - {16664845-0E00-11D2-8059-000000000000} - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll

O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - C:\Program Files\ReGetDx\iebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O8 - Extra context menu item: &Pobierz przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_Link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz &wszystko przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_All.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [TABS] Tabbed Browsing

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1124525776484

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{64513CE4-F10B-43EC-BB4C-856FC995EEDD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

(Qbek50) #2

w logu dziada nie ma. Jak co to przejedź dysk dla pewności

Panda

http://www.pandasoftware.com/activescan … ncipal.htm

Kaspersky

http://kaspersky.pl/services.html?s=online_vir_chk

mks_vir

http://skaner.mks.com.pl/

CWShredder 2.15

http://cwshredder.net/bin/CWShredder.exe


(Ppp) #3

a co to jest ten proces autoclk.exe ?? coś groźnego ?


(Qbek50) #4

“Sagem Modem driver. Installed and required on systems running Windows 98 or ME”

http://castlecops.com/s7533-autoclk_exe.html 8)


(Ppp) #5

czyli ten plik musze przepuścic żeby modem proacował normalnie tak ?


(Qbek50) #6

no jak to jest płyta od neo to przepuszczaj - jak to zrobisz to na wszelki wypadek przeskanuj Antywirusami On-line. Powinno grać 8)


(Musg) #7

Bo to nie dziad w tym przypadku ,tylko soft od modemu Sagem(Sterowniki modemów USB Sagem),po instalacji jest on zbedny oczywiscie ale nic groznego :slight_smile: