Automatyczna kopia plików


(Vtu7) #1

Program. Przy wyłaczeniu komputera kopiuje wskazane pliki, foldery - do wskazanej lokalizacji. Inaczej - robi samoczynnie dzienną kopię wybranych plikow do wskazanej lokalizacji.


(Grzegorz Kwiatek) #2

Ja używam SyncBackSE, jest w stanie robić to co napisałeś, w połączeniu z usługą "zaplanowane zadania".

http://www.2brightsparks.com/downloads.html


(system) #3

Nie wiem, czy wszystko, co wymagasz ma ten program, ale spróbuj -> AutoBackup