Automatyczne klikanie klawisza


(Thevizel) #1

Poszukuję sposobu na automatyczne klikanie klawisza W przez około 2 sek, później to samo z klawiszem S. I tak w nieskończoność.