Automatyczne logowanie przy każdej wiziycie - on


(kristoff08) #1

za każdym razem po wyjściu ze stronki jestem wylogowywany pomimo że zaznaczam "zapamiętaj" i "loguj przy każdej wizycie"! help

FF


(Cedar) #2

Wyłącz w konfiguracji czyszczenie “ciasteczek”


(errata72) #3

Zobacz czy : Narzędzia >Opcje > Bezpieczeństwo >Hasła - jest zaznaczone polecenie " Pamiętaj hasła do witryn "