Automatyczne rozłączanie - JDownloader


(Rlk120) #1

Jak w Jdownloaderze zrobić tak, żeby internet automatycznie rozłączał mi się po każdym pobranym pliku ?

Mam napisany skrypt, który działa (robiłem test), ale po skończonym pobieraniu, program nie rozłącza internetu.

Jak to włączyć ?


(Marcinkozikowski15) #2
http://www.youtube.com/watch?v=HURrTe5orEw

Na YT znalazłem jakiś turional, niestety nie mogę sprawdzić, ponieważ nie mam dynamicznego ip (niestey :expressionless: )


(Rlk120) #3

Dzięki, nie miałem jednej opcji tylko włączonej :stuck_out_tongue:


(Owen Ziom) #4

rlk120 , jaką opcje?