Autostart


(Tomek Zamlynny) #1

Witam

Co oznaczają wpisy w grupie startowej i jaką pełnią funkcję?

internat.exe

C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

[TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

[systemTray] SysTray.Exe

[LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

[LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

[schedulingAgent] mstask.exe


(Asterisk) #2

scanregw.exe - skanowanie rejestru

SysTray.Exe - zasobnik systemowy

mstask.exe - menadżer zadań

[LoadPowerProfile]- główne ustawienia systemu

[LoadPowerProfile]- ustawienia systemu użytkownika - po

zalogowaniu, ładuje pozostałe