Avast pokazuje trojana


(HitcH) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:09:23, on 2006-04-30

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\acs.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

E:\Program Files\Spik\Spik.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\?racle\??rvices.exe

C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe

C:\Program Files\PLANET WL-8310\WLANPRO.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\HittcH\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.1.100:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = £¹cza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0D63B438-79A2-2C2B-DE77-2D27B592B99C} - C:\WINDOWS\System32\xag.dll

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {0D63B438-79A2-2C2B-DE77-2D27B592B99C} - C:\WINDOWS\System32\xag.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {827674F7-9011-B8C7-3443-CF29A3863AC0} - C:\WINDOWS\System32\rvxlvbdl.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Little Fighter 2 Toolbar Helper - {AB41010D-4804-4793-A6A2-3B5EBE2348DD} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v2.0.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: Little Fighter 2 Toolbar - {C11483F7-D7D8-4804-98D8-6055470BB989} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v2.0.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] e:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Acao] "C:\DOCUME~1\HittcH\DANEAP~1\SMBOLS~1\dllhost.exe" -vt ndrv

O4 - HKCU\..\Run: [Objtdr] C:\WINDOWS\?racle\??rvices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"

O4 - Global Startup: PLANET WL-8310 Configuration Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Reg.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZRfox000

O8 - Extra context menu item: Œci¹gnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Œci¹gnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - e:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O20 - Winlogon Notify: winrvc32 - winrvc32.dll (file missing)

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\acs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

To jest ten log.

Gdy właczam system to avast mi pokazuje ze mam trojana, jednak zawsze daje usuń i nic. Zawsze jest.

Może coś znajdziecie w tym logu bo ja sie nie znam:)

Edytowałem temat Gutek2222


(system) #2

zrób gruntowne skanowanie

po 1, zainstaluj SP2

po 2, zafixuj

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {827674F7-9011-B8C7-3443-CF29A3863AC0} - C:\WINDOWS\System32\rvxlvbdl.dll (file missing)

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZRfox000

O20 - Winlogon Notify: winrvc32 - winrvc32.dll (file missing)

(HitcH) #3

i tak nie usuwa go. Wkurzyło mnie to już więc wyłączyłem avasta :slight_smile: I tak uważam że nie groża mi wirusy z neta bo mam ff :slight_smile:

A to co podałeś juz zafixowałem.

PS. A można wiedzieć co to oznaczało?


(Bbieniol) #4

To oznaczało kilka niepotrzebnych wpisów w rejestrze, ale kolega rss pominął trochę śmieci, dlatego zrób jeszcze raz loga i wrzuć go tutaj :slight_smile:

Dodatkowo jeszcze daj log z Silent Runners (opis poniżej Hijacka) :slight_smile:


(HitcH) #5

Silient Runners mi nie działa bo jak klikam pisze ze nie można znaleźć aparatu skryptów "VBScript" dla skryptu "c:\dokomentandseting\hitch\pulpit\nowyfolder\sielient runners.vbs"

A oto skan z Hajickiera:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:40:45, on 2006-04-30

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\acs.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

E:\Program Files\Spik\Spik.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\?racle\??rvices.exe

C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe

C:\Program Files\PLANET WL-8310\WLANPRO.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\HittcH\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.1.100:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0D63B438-79A2-2C2B-DE77-2D27B592B99C} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {827674F7-9011-B8C7-3443-CF29A3863AC0} - C:\WINDOWS\System32\rvxlvbdl.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Little Fighter 2 Toolbar Helper - {AB41010D-4804-4793-A6A2-3B5EBE2348DD} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v2.0.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: Little Fighter 2 Toolbar - {C11483F7-D7D8-4804-98D8-6055470BB989} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v2.0.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] e:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Acao] "C:\DOCUME~1\HittcH\DANEAP~1\SMBOLS~1\dllhost.exe" -vt ndrv

O4 - HKCU\..\Run: [Objtdr] C:\WINDOWS\?racle\??rvices.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"

O4 - Global Startup: PLANET WL-8310 Configuration Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Reg.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - e:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\acs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

(Bbieniol) #6

W trybie awaryjnym z wyłącząnym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Co do Silenta, to weź:

po zabiegach dajesz nowy log z Hijacka i ten log z Silenta :slight_smile:


(HitcH) #7
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:06:24, on 2006-04-30

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\acs.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

E:\Program Files\Spik\Spik.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\?racle\??rvices.exe

C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe

C:\Program Files\PLANET WL-8310\WLANPRO.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\HittcH\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.1.100:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Little Fighter 2 Toolbar Helper - {AB41010D-4804-4793-A6A2-3B5EBE2348DD} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v2.0.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: Little Fighter 2 Toolbar - {C11483F7-D7D8-4804-98D8-6055470BB989} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v2.0.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] e:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"

O4 - Global Startup: PLANET WL-8310 Configuration Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Reg.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - e:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Atheros Configuration Service (ACS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\acs.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\RadClock.exe

A Silient dalej nie działa.

Ten sam błąd choć zrobiłem jak mówiłeś.


(Bbieniol) #8

Usuń z dysku ten plik:

C:\WINDOWS\?racle\ ??rvices.exe

Wklej screena tego błędu --> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=46412


(HitcH) #9

Wiem jak sie robi screny:P

blad3xb.th.jpg

A ten plik to on się gdzieś schował albo ja jestem ślepy. Uruchamiam w trybie awaryjnym i włączam mój komputer i wklejam lokalizacje a tam mi sie pokazuje Ie i błąd ze nie ma pliku czy jakoś tak:P


(Bbieniol) #10

W miejsce ? jest dowolny znak :slight_smile: Dlatego poszukaj dobrze :slight_smile:

Co do silenta, to powtórz jeszcze raz tę czynność:

Restart kompa i spróbuj jeszcze raz :slight_smile:


(HitcH) #11

No i dalej to samo. z 5 razy tak robiłem. Niby ustawione jak trzeba ale plik nie działa.

A tego pliku

poszukam jutro bo zauważyłem że długo się będę z nim męczył.