Avast wykryl Win 32 trojan-gen w pliku Winntdll.exe


(Wojterazbyszek) #1

żadnym sposobem nie mogę się go posbyć proszę o instrukcje i pomoc w usunięciu. w załącznuku przesyłam loga

z góry dziękuję

jeszcze raz z góry dzięki chciałbym się pozbyć diabelstwa :twisted:

Złączono Posta : 08.03.2007 (Czw) 10:46

takie coś się pojawia pry uruchomieniu windowsa 98 se


(Aqui89) #2

Usuwasz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu

Wpisy zaznaczasz i wciskasz fix checked ,pogrubione plik usuwasz recznie z dysku.

Po zabiegach nowe logi z Hijackthis i Silentrunners

Podaj dokladna lokalizacje gdzie wykrywany jest ten Trojan.

Ps: Po z byc :slight_smile:


(Wojterazbyszek) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:48:48, on 07-03-08

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A (SP 2.1a))

MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2919.6304)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE

C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\PROGRAM FILES\7-ZIP\7ZFM.EXE

C:\WINDOWS\TEMP\7ZO285.TMP\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [Transparent] Trans.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray

O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCVW.DLL

O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game03.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

taki jakiś dziwny log wyszedł

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows 98

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"internat.exe" = "internat.exe" [MS]

"ScanRegistry" = "C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun" [MS]

"TaskMonitor" = "C:\WINDOWS\taskmon.exe" [MS]

"SystemTray" = "SysTray.Exe" [MS]

"LoadPowerProfile" = "Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme" [MS]

"Tweak UI" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TWEAKUI.CPL,TweakMeUp" [MS]

"Transparent" = "Trans.exe" [null data]

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"avast! Web Scanner" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices\ {++}

"LoadPowerProfile" = "Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme" [MS]

"SchedulingAgent" = "mstask.exe" [MS]

"KB891711" = "C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE" [MS]

"avast!" = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0 CE\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL" ["Adobe Systems Incorporated"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\7-ZIP\7-ZIP.DLL" ["Igor Pavlov"]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\7-ZIP\7-ZIP.DLL" ["Igor Pavlov"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

7-Zip\(Default) = "{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRAM FILES\7-ZIP\7-ZIP.DLL" ["Igor Pavlov"]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by System Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\XP.BMP"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by System Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\XP.BMP"Startup items in "Startup" & "All Users...Startup" folders:

-----------------------------------------------------------


C:\WINDOWS\Menu Start\Programy\Autostart

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE -b -l" [MS]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"Rozpoczęcie aplikacji dostrajania" -> launches: "walign" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "C:\WINDOWS\SYSTEM\rnr20.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

00000000000#\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) # range:

C:\WINDOWS\SYSTEM\mswsosp.dll [MS], 1

C:\WINDOWS\SYSTEM\msafd.dll [MS], 2 - 4

C:\WINDOWS\SYSTEM\rsvpsp.dll [MS], 5 - 6Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A}\

"ButtonText" = "eBay - Homepage"

"CLSIDExtension" = "{1FBA04EE-3024-11D2-8F1F-0000F87ABD16}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Toolbar Extension for Executable"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\SYSTEM\SHDOCVW.DLL" [MS]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Version = (invalid data)

The Internet Explorer version cannot be found!


C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")

The contents of IERESET.INF cannot be reliably checked!


Added lines (compared with English-language version):

[Strings]: START_PAGE_URL = "http://www.eu.microsoft.com/poland/"

[Strings]: SEARCH_PAGE_URL = "http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch"

[Strings]: SAFESITE_VALUE = "ie.search.msn.com"

[Strings]: MS_START_PAGE_URL = "http://www.eu.microsoft.com/poland/"


Missing lines (compared with English-language version):

[DeleteAutosearch.reg]: 1 line

[Strings]: 4 lines----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 19 seconds.

---------- (total run time: 76 seconds)

to chyba wszystko

pytanie tylko czy dobrze zrobiłem??? :roll:


(adam9870) #4

Logi są ok.

Proponuję zainstalować nowszą wersję przeglądarki Internet Explorer:

:arrow: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=17&id=67


(Wojterazbyszek) #5

dzięki serdeczne za pomoc

sprubuję zainstalować choć boję się bo mam dość starego kompa i nie wiem czy nie bedzie się mulił. ale dzięki za pmoc i do najbliższego kontaktu. :lol: :lol: