Avast wykrywa ciągle wirusa w poczcie

Witam

Dzisiaj avast wykrył wirusa w poczcie i niby go usuwa,ale po pewnym czasie znowu pokazuje się komunikat o tym samym wirusie.Zamieszczam log z HijackThis proszę o sprawdzenie.Tylko jest jeszcze jeden problem,gdy chce żeby Silent Runners wykonał log to wyskakuje takie coś:

6e3d823f806ddc53m.jpg

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:32:59, on 2007-01-16

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\WINDOWS\System32\mysvcc.exe

C:\Program Files\neostrada tp\taskbaricon.exe

C:\WINDOWS\system32\mlm4.exe

C:\WINDOWS\system32\ssrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\mlm4.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Moje dokumenty\Kacper\Komputery\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb03.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [wcmdmgr] C:\WINDOWS\wt\updater\wcmdmgrl.exe -launch

O4 - HKLM\..\Run: [SmartSync - ScheduleSync] D:\PROGRA~1\MOBILE~1\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mysvcig38] mysvcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\neostrada tp\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ml34] C:\WINDOWS\system32\mlm4.exe

O4 - HKLM\..\Run: [jon315] C:\WINDOWS\system32\ssrvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysemls] C:\WINDOWS\system32\sysem.exe

O4 - HKLM\..\Run: [slack12] C:\WINDOWS\system32\mfcee.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\RunServices: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [mysvcig38] mysvcc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ml34] C:\WINDOWS\system32\mlm4.exe

O4 - HKCU\..\Run: [jon315] C:\WINDOWS\system32\ssrvc.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - D:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{10B67F52-7B76-4816-809E-DD76671E96AA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{10B67F52-7B76-4816-809E-DD76671E96AA}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PCTEL Speaker Phone (Pctspk) - PCtel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

Proszę o pomoc

mam podobną sytuację i do tego mam wrażenie jakby ten antywir spowalniał mi neta

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (jeżeli jakieś znaczki są żółte, to niech takie zostaną). Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

kacprosz

Zobacz Silent Runners - kłopot z uruchomieniem

Pozdrawiam

OT-y kosz